UB : Fagsider : HF-fag : Kunsthistorie
 

Ny nettside:

uib.no/ub

Kunsthistorie

Databasar

The Grove dictionary of art
Unikt oppslagsverk med alle artiklar i fulltekst.

ARKDOK
Norsk arkitektur publisert i tidsskrifter, ca 23.500 postar.

KONKDOK
Detaljert informasjon om "Norske Arkitektkonkurranser", 1953 - i dag.

Norart - Norske tidsskriftartiklar
Oversikt over artiklar i ca 440 tidsskrifter og årbøker utgjevne i Norge.

Norsk samkatalog for bøker
Referansar til bøker og elektroniske dokument i ca. 400 norske bibliotek.

Kunsthistorisk bibliografi
Norsk kunsthistorisk bibliografi frå 1971 -.

Art index
Indekserer tidsskriftsartiklar frå 1984 og framover.

ISI - Web of Science
Gjev referansar til artiklar og innhald i tidsskrifter frå 1975 -.

Bibliotek.dk
Bøker, tidsskrifter, artiklar osv. i danske bibliotek.

Bibliotek.se
Bøker og tidsskrifter i svenske bibliotek.

Arkifoto
En bildedatabase over norsk arkitektur.

Digital dissertations
Resyme av meir enn 1 mill. doktoravhandlingar frå heile verda, alle emne.
(Erstattar "Dissertation Abstracts")