Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag
 

Ny nettside:

uib.no/ub

 

Kunsthistorie

Litteratur
Kvar står bøkene?
Hovud- og masteroppgåver
  Viser alle oppgåver tatt ved UiB.
Tidsskrifter, inkl. elektroniske

Nettressursar
Nyttige databasar
  Bøker og artiklar
Internettressursar

Opplæring og rettleiing
Korleis skrive referansar/litteraturliste
Kurs i informasjonssøk og kjeldebruk til
  oppgåveskriving
Opplæring i bruk av bibliotekressursar
  Ta kontakt med fagreferenten.
Referansehandteringsverktøyet EndNote

 

Fagreferent
Jan Olav Gatland
Tel. 5558 8357
jan.gatland@ub.uib.no

Treffetid
Stikk innom kontoret, ring eller send e-post.

Institusjonar

HF-fakultetsbibliotek
Seksjon for kunsthistorie
  (IKK) ved UiB