Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Klassisk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Klassisk

Hovedoppgaver og avhandlinger

Hoved- og masteroppgaver
Liste over hovedoppgaver og masteroppgaver i gresk og latin ved UiB. 

Doktorgradsdatabasen
Registeret gir opplysninger om alle doktorgradsavhandlinger fra Universitetet i Bergen.

Digital Dissertations
Doktoravhandlinger innenfor alle fag fra hele verden (1983-)