Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Klassisk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Klassisk

Internettressurser


Søkemotorer. Et utvalg fra Bibsys emneportal (med vurdering)

BIBSYS emneportal
Nettportal til klassisk filologi. Gå videre under Språk og litteratur.

Gnomon online
Online database med utgangspunkt i bibliografibilaget til tidsskriftet GNOMON. Godt oppdatert på ny litteratur. Omfatter bøker, artikler og bøker

Database of Nordic neo-latine literature
(Universitetet i Bergen, Københavns universitet)
Database med bøker i ny-latin fra eller om Nordiske land

Altertumswissenschaft im Internet