Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Klassisk

Klassisk

Bøker og oppslagsverk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Hvor står litteraturen?
Faglitteraturen står oppstilt etter klassifikasjonssystemet Dewey.

Latinsk og gresk språkvitenskap har signaturene  470-479 og 480-489, tilsvarende
latinsk og gresk litteraturvitenskap har signaturene 870-879 og 880-889.

Greske og latinske tekster står i He 12a, He 12b og Hf 11a, Hf 11b.

NB! Ikke alle bøkene våre står framme, sjekk i Bibsys.

HUMORD
Til hjelp i søkingen etter bestemte emner finnes Humord, en dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora.

Forslag til bokkjøp
UBBHF tar imot med glede ditt forslag til innkjøp av litteratur.

OPPSLAGSVERK

Trykte verk
Referanseboksamlingen inneholder oppslagsverk innenfor humanistiske fag.
Et utvalg av oppslagsverk innenfor klassisk fag.
Oxford classical dictionary
Concise Oxford companion to classical literature
Der neue Pauly

Elektroniske verk
Encyclopædia Britannica. Stort, generelt, engelskspråklig leksikon
Elektroniske ordbøker, søkbare etter språk (Linguist List)
Oxford classical dictionary

Penglase, Charles: Greek Myths and Mesopotamia. Parallels and Influence in the Homeric hymns and Hesiod, 1994.

BIBLIOGRAFIER
Utvalg av trykte bibliografier klassisk filologi som finnes på UBBHF:
-gresk
-latin