Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Klassisk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Klassisk

Databaser

Fulltekstbaser

Patrologia Latina
Omfatter kirkefedrenes arbeider fra Tertullianus til pave Innocens 3.

Perseus
En samling av internettressurser for klassisk filologi organisert av Department of Classics, Tufts University.

Internet Classics Archive
Pekere til flere fulltekstbaser, blant andre Loeb classical library.

Read Classical Authors Online
Pekere til både originaltekster og oversatte tekster.

Generelle databaser

Dansk nasjonalbibliografi og artikkelindeks 
Danske bøker, lydbøker, videoer, tidsskrifts- og avisartikler o.a.

ISI Web of SCIENCE
Internasjonal base som gir referanser til artikler og innholdsfortegnelse i tidsskrifter fra 1987.

JSTOR
JSTOR er en tidsskriftbase i fulltekst der en kan søke etter ord i hele teksten. Basen inneholder ca. 150 av sentrale humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter i USA og England.
Abonnementsdatabase tilgjengelig over UiBs nettverk.


Linguistics Abstracts Online
Basen inneholder referanser til artikler (samt abstracts)
fra lingvistiske tidsskrifter fra hele verden, også norske.

MLA - Modern Language Association
Basen tar inn artikler fra ca 3000 tidsskrifter og serier innenfor emnene språk og litteratur.

NORART - Norske tidsskriftartikler
Artikler fra ca 440 tidsskrifter og årbøker utgitt i Norge.

Norsk nasjonalbibliografi

Norsk samkatalog for bøker
Referanser til bøker og elektroniske dokumenter i ca. 400 norske biblioteker.

Nordisk samkatalog for periodika
I denne basen blir både norske og utenlandske tidsskrifter registrert. Her bør en gå for å se hvor i Norden tidsskrifter befinner seg.

OCLC FirstSearch
Bibliotekkataloger til bøker, tidsskrifter, kongresser o.a. fra store bibliotek hovedsakelig i USA, bl.a. WorldCat, ArticleFirst, Netfirst, Proceedings [info]