Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Klassisk


Litteratur
Bøker og oppslagsverk, inkl. elektroniske
Hovedoppgaver og avhandlinger
Elektroniske tidsskrifter

Nettressurser
Databaser
Andre internettressurser

Kurs og veiledning
HF-biblioteket tilbyr kurs i informasjonssøk og kildebruk til oppgaveskriving. Vi holder også kurs i EndNote- et verktøy for å samle å sette opp referanse. Se mer om kursene her.

 

 

  

Fagreferent

Kari Walde

Tel. 5558 2538
kari.walde@ub.uib.no
Treffetid: Mandag 13-15 på kontoret. Ellers etter avtale.


Institusjoner ved UiB
Seksjon for gresk, latin og egyptologi