Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Italiensk

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Italiensk
Tidsskrifter

Liste over tidsskrifter innen italiensk.


Tidsskrift
                                                                Tilgjengelig fra
Atti e memorie 1984-
Filibrary 1991-
Forum Italicum 1975-
Italiano & oltre 2000-
Lettere italiane 1980-2001
Revue de linguistique romane 1959-
Romance philology 1947-
Romanica Stockholmiensia 1964-
Romanische Forschungen 1935-
Romanistisches Jahrbuch 1970
Romansk forum elektronisk utgave 1994-
Settentrione 1989-1993
Skrifter (Latinamerika-institutet i Stockholm). spredte nr.
Studi di filologia italiana 1971-
Studia Romanica 1991-
Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia 1958-
Studia Romanica Upsaliensia 1961-
Il Veltro 1959-1973
Viceversa 1994-1995