Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Italiensk

Italiensk
Elektroniske bøker og oppslagsverk

Ny nettside:

uib.no/ub

E-BØKER

Om e-bøkerE-OPPSLAGSVERK

- Ordbøker fra Bibsys Emneportal:
- Italiensk ordbok
- Engelsk-italiensk ordbok