Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Italiensk

Italiensk
Oppslagsverk

[../../../../../css/marg.htm]HUMORD
Til hjelp i søkingen etter bestemte emner finnes Humord, en dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora.

OPPSLAGSVERK

Trykte verk
Referanseboksamlingen inneholder oppslagsverk innenfor humanistiske fag.
Liste over oppslagsverk innenfor italiensk

Elektroniske verk
- Bibsys Emneportal: Ordbøker
- Italiensk ordbok
- Engelsk-italiensk ordbok


BIBLIOGRAFIER
Utvalg av trykte bibliografier innenfor italiensk som finnes på UBBHF:
- Italiensk litteratur
- Italiensk språk