Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Historie
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Historie

Hovedoppgaver og avhandlinger

Hovedoppgaver
 i historie, i UBBs samlinger

Hovedoppgaver i historie, Elektroniske i UBBs samlinger. Nyeste først.
Se også
http://www.hist.uib.no/hovudfag/hfagoppg.html

Hovedoppgaver i historie, publisert siden 1997. Noen i elektronisk form.
Liste i Historisk tidsskrift

Bibsys (UBB), bare hovedoppgaver
Søkeskjerm for egne søk

Doktoravhandlinger
i historie, i UBBs samlinger. De nyeste først.

Digital Dissertations
Gir referanser med sammendrag til doktoravhandlinger innenfor alle fag fra hele verden (1983-).

Se også
Index to Theses Accepted for Higher Degrees by Universoties of Great Britain and Ireland