Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Historie

Historie
Bøker og oppslagsverk

Ny nettside:

uib.no/ub


BØKER

Boksamlingen står for tiden i lukkete magasiner. Litteraturen kan du bestille elektronisk eller via terminaler i utlånet. Referanseverkene er kun til bruk i biblioteket.

HUMORD
Til hjelp i søkingen etter bestemte emner finnes Humord, en dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora.

Nye bøker
Se Dewey-nummer 300 (samfunnsfag) og 900 (historie)

Forslag til bokkjøp
UBBHF tar imot med glede ditt forslag til innkjøp av litteratur.

OPPSLAGSVERK

Trykte verk
Referanseboksamlingen inneholder oppslagsverk innenfor humanistiske fag.
 
Oppslagsverk innenfor historie
Elektroniske verk
- Encyclopædia Britannica. Stort, generelt, engelskspråklig leksikon
-
-

BIBILIOGRAFIER
Bibliografi  til Norges historie
 Utgitt av Den norske historiske forening, trykt utgave:

 Fortsettelse i elektronisk form  - Nasjonalbibliotekets databasetjeneste
 Historisk bibliografi (Norhist)