Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Historie
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Historie

Databaser
En fagspesifikk database
Historical abstracts
Basen dekker alle aspekter innen historie for hele verden  fra 1450 til i dag. Historical abstracts inneholder referanser til artikler fra omlag 2000 tidsskrifter, i tillegg til bøker og dissertaser. Relevante referanser har et sammendrag på 75-100 ord. Noen referanser er lenket opp mot publisering i fulltekst.

Tverrfaglige databaser
NORART  
Norske tidsskriftartikler. I denne basen er det lagt inn artikler fra ca. 440 tids-    skrifter og årbøker utgitt i Norge.

Norsk nasjonalbibliografi

Norsk samkatalog for bøker
Referanser til bøker og elektroniske dokumenter i ca. 400 norske biblioteker.

Nordisk samkatalog for periodika
I denne basen blir både norske og utenlandske tidsskrifter registrert. Her bør en gå for å se hvor i Norden tidsskrifter befinner seg.

Dansk nasjonalbibliografi og artikkelindeks 
 Danske bøker, lydbøker, videoer, tidsskrifts- og avisartikler o.a.

KVINNSAM
Dette er en tverrfaglig database i kvinne- og kjønnsforskning ved Kvinnohistoriska   samlingarna ved Göteborg universitetsbibliotek. Den inneholder ca. 80.000 referanser fra 1984 og fram til i dag. Både monografier, tidsskriftartikler og andre typer dokumenter er registrert. Det dreier seg for det meste om  materiale på de skandinaviske språkene og engelsk.
 

ISI Web of Science
En svært omfattende, internasjonal artikkeldatabase. Her er også norske tidsskrifter analysert, blant annet Historisk tidsskrift. Alle titler er oversatt til engelsk. Søkespråket er engelsk.

JSTOR
 I denne fulltekst artikkeldatabase  kan man søke etter ord i hele teksten.  Basen inneholder vesentlig  humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter i USA og England.


OCLC Bibliotekkataloger til bøker, tidsskrifter, kongresser o.a. fra store bibliotek, hovedsakelig i USA,  [info]
World Cat Monografier i OCLC 
ArticleFirst  Artikler i OCLC