Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Historie
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Historie

Internettressurser

Bibsys' emneportal, historie og arkeologi

Digitalarkivet
Digitalarkivet er Arkivverkets tilbud av digitaliserte, søkbare kilder.

JubelKnud
Utstilling av bilder fra fotograf Knud Knudsens virksomhet fra 1862 til ca. 1900.

Galleri Nor - Møteplassen for fotografi i Norge
Nasjonalbiblioteket, avdeling Rana, Lyd- og bildearkivet.
Basen gir blant annet tilgang på digitale versjoner av historiske fotografier og museumsgjenstander. Lenke også til Negativarkiv i Norsk folkemuseum etter fotografen Anders Beer Wilse.


Starting points for historical research
University Llibraries. University of Washington