Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag
 
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Historie

Marknadsføring:
Litteratur
Bøker og oppslagsverk
Hovedoppgaver
Tidsskrifter, inkludert elektroniske

Nettressurser
Databaser
Andre internettressurser

Opplæring og veiledning
Oppgaveskriving: Søkestrategier
Oppgaveskriving: Litteraturliste

 

 

 

 

 

Fagreferent

Hanne Marie Johansen


Tel. 555 88809
1/2 stilling: treffes uke 1,3,5,7  etc.)

Epost:hanne.johansen@skok.uib.no

Institusjoner
Historisk institutt, UiB
Historisk institutt, UiO
Institutt for historie og klassiske fag,
NTNU

Institutt for historie, UiTø