Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag
 

Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek


Ny nettside:

uib.no/ub

Fransk


Velkommen til UBs vevside for fransk språk og litteratur. Her finn du ei oversikt over dei ressursane og tenestene vi kan tilby for dette fagområdet. Spør i skranken om det er noko du lurer på, eller ta kontakt med UBs fagansvarlege for fransk.

Si vous possédez une bibliothèque et un jardin, vous avez tout ce qu'il vous faut.
(Cicéron)


Her finn du litteraturen.

Bibsys er UBs hovudkatalog. Her er all litteraturen vår samla. Du kan avgrense på kategori, og t.d. få fram alle tidlegare hovud- og masteroppgåver i fransk. Eller dei elektroniske tidsskrifta vi har i faget.

Bibliotekportalen
Databasar innan fransk finn du her.


Verd å hugse på!
 
pressdisplay
Franske aviser på nettet. UB abonnerer
på Libray PressDisplay, som gjev tilgang
til 14 franskspråklege aviser i fulltekst.
Nettavisa er identisk med papiravisa. Bruk "Select title" og vel land eller språk. Avisene blir liggjande i 60 dagar.
 
Kjenner du Persée?
Ein fransk tidsskriftbase som dekkjer fagområdea humaniora og samfunnsvitskap. Gjev
tilgang til artiklar i fulltekst.

Gatelangs i Paris?
Vel eit quartier og start den kulturelle vandringa.


Opplæring og rettleiing
 
Kurs i EndNote. UB gjev kurs i bruk av referanseverktøyet EndNote. Ved hjelp av EndNote kan du lage din eigen database, der du kan samle alle referansane dine. Ta kontakt om du ønskjer opplæring.

Søk og skriv - eit interaktivt kurs i informasjonskompetanse og oppgåveskriving

Korleis skrive litteraturliste - eit kort innføring


Diverse tips om informasjon på nettet

  Fagansvarleg for
faget fransk ved Universitetsbiblioteket:
Jan Olav GatlandJan Olav Gatland
Tel.:  5558 8357
jan.gatland@ub.uib.no


Andre institusjonar

HF-fakultetsbibliotek
Franskseksjonen ved 
  Romansk institutt
Alliance Française
  de Bergen