Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag : Fransk
 

Ny nettside:

uib.no/ub

Fransk - Kvar står litteraturen?


440 = Fransk språkvitskap (1. etasje, til høgre):
440  Språkhistorie
443  Ordbøker
445  Grammatikk
447  Talemål
447.9  Frankofoni
448.02  Omsetjing
NB! Lingvistikk generelt står på 400-419.

840 = Fransk litteraturvitskap (U-etasjen):
840 - 840.09   Romansk litteraturvitskap
840.9  Fransk litteraturhistorie/-kritikk   
841     Lyrikk
842     Dramatikk
843     Epikk
848     Om enkelte forfattarar
848.99    Franskspråkleg litteratur utenfor Europa
NB! Litteraturvitskap generelt står på 800-809.

Franskspråkleg skjønnlitteratur står i S-samlinga:
S 17 Antologiar og S 18 Enkelte forfattarar (1. etasje, boktårnet)
Hk 10 Gammelfranske tekstar (3. etasje, boktårnet)

Hovud- og masteroppgåver står i Underetasjen.

Doktoravhandlingar står oppstilt etter emne i Dewey.

Oppslagsverk og bibliografiar (
1. etasje t.v. Ikkje til hjemlån.)

Tidsskrifter (4. + 5. etasje, boktårnet. Siste årgang i 1. etasje t.h.)

NB! HF-biblioteket har over ein million bøker og tidsskrifter, og litt over ein tredjedel står framme. Sjekk derfor Bibsys og denne oversikta