Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Filosofi

Ny nettside:

uib.no/ub

Eksempel på litteraturliste

Desse eksempla er henta frå Norsk Filosofisk Tidsskrift, 1999, nr. 3/4. Ved bøker fører ein opp forfattar, tittel (i kursiv!) utgjevarstad, forlag og årstal. Eksempla viser ein forfattar, fleire forfattarar, redaktør, artikkel i tidsskrift og artikkel eller kapittel i bok. Det er også vist oppføring av ein omsett tekst.

Legg merke til det hengande innrykket. Legg nøye merke til kvar det skal vere komma, og kvar det skal vere punktum, og kvar kolonet skal stå.

 

Bøker

Birnbaum, Daniel, The Hospitality of Presence. Problems of Otherness in Husserl's
      Phenomenology
. Stockholm: Almquist & Wicksell International, 1999.

Eriksen, Oddvar og Jarle Veigård, Kommunikativ handling og deliberativt demokrati.
      Bergen: Fagbokforlaget, 1999.

Fossheim, Hallvard J. (red.), Filmteori. En antologi. Oslo: Pax, 1999.

Hegel, Georg W.F., Åndens fenomenologi. Overs. av J. Elster, F. Engelstad, Th.
      Krogh, T.I. Rørvik, D. Østerberg. Oslo: Pax, 1999.

 

Artiklar

Fischer, John Martin, "Responsibility and Control", Journal of Philosophy 89, 1982,
       pp. 2044.

Lippert-Rasmussen, Kasper, "Does Moral Responsibility Presuppose Alternative
      Possibilities?", i Ton van den Belt, Moral Responsibility and Ontology.
      Dordrecht: Kluwer Academic Press, 2000.