Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Filosofi
[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Internettressurser

Bibsys emneportal for filosofi, etikk
Samling av forskjellige nettressurser

EpistemeLinks
Diverse nettressurser

Stanford Encyclopedia of Philosophy
Leksikon

The Internet Encyclopedia of Philosophy
Leksikon

Dictionary of the History of Ideas
Leksikon

Historians and Philosophers
Biografi og verk

Directory of open access journals
Tidsskrift

World Cat - OCLC
Internasjonal bibliotekkatalog