Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag
 
 

Filosofi

Marknadsføring:


 
Litteratur
Bibliografier og oppslagsverkHovedoppgaver og doktoravhandingar  tilgjengelige på UBBHF.
Elektroniske tidsskrift som HF-biblioteket abonnerer på.
E-bøker, et utvalg.

Hvor i biblioteket?
Hovedvekten av filosofi finnes på Dewey-nummer 100, 2.etasje i biblioteket.
Se også Dewey-nummer 500, 1.etasje.  

Elektroniske ressurser
Databaser i Bibliotekportalen
Andre internettressurser

Kurs og veiledning
Kurs i informasjonssøk og bruk av kilderBruk av bibliotekressurser

Fagreferent:
Rune Kyrkjebø
Tel. 5558 8832 / 82515

rune.kyrkjebo@ub.uib.no
 

Treffetid: Etter avtale.

Relevante lenker UiB
HF-fakultetsbibliotek
Filosofisk institutt
Senter for vitskapsteori
Aksis
Senter for middelalderstudier

Andre
Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO
Filosofisk institutt, NTNU
Institutt for filosofi, UiTø