Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Etnologi

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Etnologi

Oppslagsverk

Oppslagsverkene er oppstilt etter et tallsystem som kort kalles DEWEY. Nasjonalbibliografiene for de skandinaviske landene står oppstilt under signaturen 015.48 .... Spesielt nyttig kan være 390-395 Etnologi.
Disse verkene er ikke til hjemlån.

Til hjelp i søking etter bestemte emner kan du bruke HUMORD.
Humord er en dokumentbasert tesaurus for humaniora.