Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Etnologi

 

[../../../../../css/marg.htm]

Etnologi

Databaser og andre internettressurser

Databaser og kataloger
Fra Universitetsbibliotekets hjemmeside kan en komme inn i diverse bibliografiske databaser som gir opplysninger om skandinavisk språk og litteratur. De viktigste er:

Norsk nasjonalbibliografi

Dansk nasjonalbibliografi

Nordisk samkatalog for periodika
I denne basen blir både norske og utenlandske tidsskrifter registrert. Her bør en gå for å se hvor i Norden tidsskrifter befinner seg.

NORART - Norske tidsskriftartikler
I denne basen er artikler fra ca 440 løpende tidsskrifter og årbøker utgitt i Norge lagt inn. Den er derfor viktig når en leter etter stoff om norsk språk og litteratur.

Danske tidsskrift- og avisartikler.

MLA - Modern Language Association
Basen tar artikler fra ca 3000 tidsskrifter og serier innenfor emnene språk og litteratur. Den er ikke rettet mot emner innenfor nordisk språk og litteratur, men tar med seg en del.

Sophia
Nordisk database for humaniora.

Fulltekstbaser
Det er tilgjengelig på nettet en god del fulltekstbaser som kan være nyttige å kjenne til:

Diplomatarium Norvegicum
Diplomatarium Norvegicum inneholder ca 20 000 brev fra norsk middelalder, som er en av Dokumentasjonsprosjektets databaser.

Foreningen Forn Sed
De har bl.a. lagt ut en god del norrøne tekster.

Prosjekt Runeberg
Linkøping Universitet har blant annet lagt ut i fulltekst et utvalg nordiske skjønnlitterære verk.

Andre internettressurser

NNF - Nordic Network of Folkloristics

Seksjon for etnologi
Ved Universitetet i Bergen