English  

 

 


Felles UB-sider


Fakultetsbibliotek

og avdelinger

Fagsider
 

Lån/tjenester

BIBSYS
Bibliotekbasen

Databaser
 

E-tidsskrifter
 

Oppslagsverk
 

Andre digitale  ressurser

 

Alfabetisk indeks

Søk nettsider

 

Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag

Engelsk

 

Bøker
Om boksamling, oppslagsverk og bibliografier.

Elektroniske bøker og oppslagsverk

Hovedoppgaver og doktorgradsavhandlinger
Lenker til avlagte hovedoppgaver og doktoravhandlinger i engelsk som er tilgjengelige på UBBHF.

Tidsskrifter (inkl. elektroniske)
Oversikt over tidsskrifter med snarvei til aktuelle elektroniske tidsskrifter.
Flere e-tidsskrifter finner du i Doaj , som gir deg tilgang til artikler i fulltekst.

Databaser

Andre internettressurser

Kurs og veiledning
Kurs i informasjonssøk og bruk av kilder
Nettbasert kurs i informasjonssøk og kildebruk til oppgaveskriving
Referansehåndteringsverktøyet EndNote
 

 

 
Fagreferent for litteratur
Astrid Utne
Tlf 555 82504
astrid.utne@ub.uib.no
Kontortid: Torsdag kl. 9-11.45 (henv. i skranken). Ellers etter avtale.

Fagreferent for språk
Maria Carme Torras
 Tel. 5558 2525
 maria-carme.torras@ub.uib.no
 
 
Treffetid: Etter avtale.

Institusjoner ved UiB
Engelsk institutt
HF-fakultetsbiblioteket

Andre engelske institutt/senter
Institutt for britiske og amerikanske studier (UiO)
Engelsk faggruppe (UiT)
Institutt for moderne fremmedspråk (NTNU)
Norwegian Study Centre. University of York