Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Engelsk

  

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Hovedoppgaver og doktorgradsavhandlinger

Hovedoppgaver og masteroppgaver

Listene omfatter hoved -og masteroppgaver avlagt ved UiB.
Engelsk språk og engelsk/angelsaksisk litteratur.

Doktorgradsavhandlinger

Listen omfatter avhandlinger som finnes i UBs samlinger.

Du kan også søke i Digital Dissertations for å få referanser til doktor(grads)- avhandlinger innenfor alle fag fra 1983 fra hele verden.

Se også Index to Theses Accepted for Higher Degrees by the Universities of Great Britain and Ireland (fra 1970).