Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : : Engelsk : Dickenssamlingen

 

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Dickenssamlingen

(With summary in english)

   Med denne boksamlingen har Universitetsbiblioteket i Bergen antagelig en av de fineste og mest verdifulle Dickenssamlinger i Norden. Det kan nevnes at biblioteket, etter at samlingen var registrert, har supplert ved å kjøpe en del nyere litteratur om Dickens, og at tidsskriftet The Dickensian, som ikke fantes i Norge fra før, er anskaffet komplett i reprint-utgave. Ved Universitetet i Bergen arbeides det med Dickens, da man har en forsker som har tatt doktorgraden på en avhandling om ham. Samlingen er også av denne grunn meget kjærkommen.
   Skipsreder Jacob Christensen (1891-19681 oppholdt seg flere år i England i sin ungdom for utdannelsens skyld. I 1913 kom han tilbake og overtok ledelsen etter sin far av byens trolig eldste skipsrederi. Ved siden av de maritime interesser var han kjent som kunstvenn og bibliofil. Han var således styremedlem av Bergens Billedgalleri og av Bergens kunstforening. Allerede i ung alder begynte Christensen å kjøpe i antikvariatene ute og hjemme. Han var den kresne samler, for hvem antall bind var av underordnet betydning. Det var førsteutgaver, praktutgaver, sjeldne trykk så vel som manuskripter og brev han søkte. Den fornemstee del av boksamlingen, som i 1944 talte omtrent 3000 bind; var Dickenssamlingen, og han hadde ønsket at denne skulle tilfalle Universitetsbiblioteket. Samlingen består av omtrent 370 bøker og småtrykk, 12 originalbrev og manuskripter av Dickens, et par andre manuskripter (det ene Gerhard Grans manuskript til boken om Dickens), en fjærpenn som har tilhørt Dickens, og en innrammet akvarell av kunstneren John Leech. Den forestiller John Pritt Harley i rollen som The Strange Gentleman i Dickens teaterstykke av samme navn.
   Vi skal så se litt nærmere på bøkene og manuskriptene.

   Av samlede utgaver eiet Christensen Chapman & Hall-utgaven i 30 bind (Land. 1874-76), The Nonesuch Dickens i 20 bind (1937-38), av særlig interesse fordi en del av brevene foreløbig bare er trykt her, og den danske oversettelsen av Moltke i 29 bind.
   Dickens første bok, Sketches by Boz, og alle de store romanene, her nevnt i den rekkefølge de ble utgitt, Pickwick Papers, Oliver Twist, Nicholas Nickleby, The Old Curiosity Shop, Barnaby Rudge, Martin Ghuzzlewit, Dombey & Son, David Copperfield, Bleak House, Hard Times, Little Dorrit, A Tale of Two cities, Great Expectations, Our Mutual Friend og The Mystery of Edwin Drood utkom først opprinnelig enten i månedlige hefter eller i tidsskrifter. Disse heftene, som er meget ettertraktet av bibliofiler, eiet Christensen alle, med unntak av Hard Times og Great Expectations som kom ukentlig i tidskriftene Household Words og All the Year Round. Ja, et par førsteutgaver finnes enda til i to eksemplarer. Heftene er innlagt i spesielt forarbeidede, lufttette, vakkert utstyrte kassetter av skinn. Dessuten hadde han samlet førsteutgavene i bokform.
   Dickens drømte i sine unge dager om å bli skuespiller, men det er kanskje ikke så kjent utenfor spesialistenes rekker at han forfattet en del skuespill og deltok med liv og sjel i amatøroppførelser til veldedige formål. Teaterstykkene må regnes for sjeldne trykk. I samlingen finnes No Thorough fare (utgaver fra 1867 og 1868), Is she his Wife? (Boston 1877), The Village Coquettes (1836), foruten Dicks' Standard Plays som består av 26 hefter dramatiseringer av romanene, flere foretatt av Dickens selv.
   Som man vil vite, hadde Dickens en våken sosial samvittighet, og andre sider av han humanitære innsats enn ovenfor nevnte avspeiles i trykk som Speech at the Anniversary Festival of the Hospital for Sick Children (1858 ), fem hefter av Proceedings o f the Royal Theatrical Fund (1847-1857), med innlegg av Dickens, for å nevne noen.
   Av Dickensillustrasjoner finnes flere separatutgaver, som Hablôt Knight Browns til Dombey and Son (8 pl., Lond. 1848), til Pickwick Papers (6 pl., Lond. 1847), og også av andre illustratører som Onwhyn, Heath og Sibson. Praktutgavene i folio av F. G. Kitton: Charles Dickens by Pen and Pencil (3 b., Lond. 1890-92) og hans Dickens and his illustrators (Land. 1899) , må nevnes i samme forbindelse.
   Thackeray's Book of Snobs, med Dickens signatur på titelbladet, og med hans ex libris, er en av flere bøker fra forfatterens privat boksamling. I samlingen finnes også annen litteratur med relasjon til Dickens: klovnen Grimaldis Memoirs som han var utgiver av, bøker som utgjorde "svar" på Dickens egne verk som f. eks. [Henry Wood]. Change for American Notes (1843 ). Flere har følt seg fristet til å fortsette der Dickens slapp., som G. Reynolds med Pickwick Abroad, og H. Morford med John Jaspers Secret. A Sequel to Edwin Drood.
   Christensen hadde - rimelig nok - Eckels bibliografi over førsteutgavene og Hattons over de periodiske verker. Av særlig interesse er naturligvis Christensens egen detaljerte dels håndskrevne, dels maskinskrevne katalog over boksamlingen.
   Ellers finnes omkring seksti titler av biografisk og litteraturhistorisk innhold. Her er flere privattrykk, som Cumberland Clarks morsomme The Dogs in Dickens (1926).
   Av trykte brev og brevsamlinger hadde Christensen flere, blant dem sjeldne privattrykk som Letters to Mark Lemon, utgitt i 30 eksemplarer (Lond. 1917) ; men at originalbrev av Dickens nå finnes i Universitetsbiblioteket må karakteriseres som en enestående tilvekst. Der er i alt ni brev, tre manuskripter eller manuskriptfragmenter, to korrekturavtrykk med Dickens rettelser og en trykt annonse til en opplesning, også med Dickens rettelser. Til samlingen hører også en fjærpenn som har tilhørt forfatteren. Den er innlagt i en vakker eske.
   Originalbrevene er, nevnt i kronologisk rekkefølge: et brev til forleggeren Richard Bentley fra 1837, et brev til forleggerne Bradbury & Evans fra 1839, et meget interessant brev til Thomas Mitton fra 1841 vedrørende Dickens problematiske far. Alle disse er trykt i første bind av den store Oxfordutgaven av brevene som er under utgivelse. Tre brev til vennen Clarkson Stanfield fra 1845 er trykt i Nonesuch-utgaven, og et brev til skuespilleren Fechter er gjengitt i sammendrag samme sted. Et lite brev til den nå glemte forfatter John Poole fra 1868 er innsatt i en Pickwick-utgave som Dickens forærte ham, og en kort note til en vinhandler (?) Ellis fra 1863 er innklebet i en utgave av Hard Times. Videre finnes manuskripter til Dickens minnetale over den før nevnte Clarkson Stanfield. Talen er trykt i All the Year Round for 1867. Endelig må nevnes to manuskriptfragmenter, det ene 21 linjer fra Dombey and Son, det annet med tittel The Three Kingdoms.
  Brevene er særdeles vakkert innbundet i skinnbind. Før er nevnt at førsteutgavene i hefter er innlagt i spesiallagede kassetter. Bøkene er enten i originalbind eller bundet i senere meget fine bind. Samlingen har fått eget ex libris tegnet av Reidar Johan Berle, og den gir et fornemt inntrykk der den er oppstilt på overbibliotekarens kontor.

 

SUMMARY

I, 1972 a magnificent Dickens collection, gathered through a life-time by the late Bergen shipowner Jacob Chnstensen was donated by his wife, Astrid Christensen. The gift consists of about 370 books and pamphlets, among them first editions in parts of most novels, and first editions in book form. The collection includes the Chapman and Hall edition of the works (1874-7 6) , the Nonesuch Dickens (1937-38), several editions of Dickens letters, about 60 titles of biography and literary studies, books that belonged to Dickens' own library, separate editions of Dickens illustrations, speeches and plays by theauthor; to mention some of the interesting items. Of unique value are of course, nine original Dickens letters, one of them a very interesting one to Thomas Mitton concerning the author's father, and three letters to his friend Clarkson Stanfield. Furthermore the collection contains the manuscript for the obituary of Stanfield and two manuscript fragments, one of them twenty-one lines from Dombey and Son, and two proof-sheets with Dickens' corrections, a quill pen that belonged to Dickens, and a water-colour by John Leech of John Pntt Harley as the Strange Gentleman. The collection is in excellent condition. The first editions in parts are kept in specially made airtight leather boxes, and the books are either in original bindings or in later handsome leather bindings.

(Johanne Martens)