Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Engelsk

  

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Databaser

De mest aktuelle basene er:


British Library Catalogues

Lenke til BIBSYS emneportal Engelsk språk og litteratur

COPAC
COPAC provides access to the merged online catalogues of the largest university research libraries in the UK and Ireland plus  the British Library.

Engelsk nasjonalbibliografi (fra 1986)
Engelske bøker o.a. [info] (14.09.06: For tiden ute av drift. FK.)

ERIC (fra 1966) (Educational Resources Information Center)
En database over tidsskriftartikler og rapporter innen pedagogikk og tilgrensende fagområder som lingvistikk, kommunikasjon m.m.

Interlex Past Masters
Klassiske tekstar i fulltekst. Både originalversjon og engelsk omsetjing.

ISI Web of SCIENCE
Internasjonal base som gir referanser til artikler og innholdsfortegnelse i tidsskrifter fra 1987.

JSTOR
JSTOR er en tidsskriftbase i fulltekst der en kan søke etter ord i hele teksten. Basen inneholder ca. 150 av sentrale humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter i USA og England.

Library of Congress Online Catalogue

Linguistics Abstracts Online(fra 1981) [info]
Basen inneholder referanser til artikler (samt abstracts) fra lingvistiske tidsskrifter fra hele verden, også norske.

Literature Online
Søkbart bibliotek med mer enn 350 000 titler innen litteratur, hovedsakelig engelsk og amerikansk. 168 fulltekst litteraturtidsskrifter og andre referanseressurser.

MLA - Modern Language Association
International Bibliography (fra 1963)
[info]
Basen tar inn artikler fra ca 3000 tidsskrifter og serier innenfor emnene språk og litteratur.

OCLC FirstSearch
Bibliotekkataloger til bøker, tidsskrifter, kongresser o.a. fra store bibliotek hovedsakelig i USA, bl.a. WorldCat, ArticleFirst, Netfirst, Proceedings [info]

Thor M. Andresens bibliografi over nordmenn i Amerika.