Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Engelsk

  

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Boksamlingen

Boksamlingen i utlånet inneholder oppslagsverk og bibliografier innen engelsk og andre humanistiske fag. Hovedsamlingen står for tiden i lukkete magasiner. Litteraturen kan du bestille elektronisk eller via kataloger i biblioteket. Referanseverkene er ikke til hjemlån.

Samlingen er oppstilt etter klassifikasjons- systemet Dewey.

Språkfilosofi
finnes på Dewey-nummer 149.94
Sosiolingvistikk finnes på Dewey-nummer 306.44
Lingvistikk finnes på Dewey-nummer 410-419.
Engelsk og angelsaksisk språk
finnes på Dewey-numrene 420-429
Amerikansk litteratur
finnes på Dewey-numrene 810-819
Engelsk og angelsaksisk litteratur finnes på Dewey-numrene 820-829

Bakgrunnslitteratur finnes spredt i Deweyskjemaet.

NB!
Skjønnlitteratur er plassert i S-magasinet i underetasjen. Engelsk skjønnlitteratur finnes på oppstillingssignaturene S 12 ( = antologier) og S 13. Her står bøker alfabetisk etter forfatter.

Universitetsbiblioteket har ved siden av sin ordinære engelsk boksamling, Dickenssamlingen.

NB! Gammelengelsk (angelsaksisk) litteratur (til ca. 1100) finnes på oppstillingssignaturene Hr 10a ( = samlingsverk) og Hr 10b ( = tekster) i kjellermagasinet under 1. magasin. 

Til hjelp i søkingen etter bestemte emner finnes HUMORD.
Humord er en dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora.