s Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Arkeologi

 Kurs og opplæring

[http://www.ub.uib.no/css/marg.htm]

Opplæring i bruk av biblioteket:

Biblioteket tilbyr gratis kurs i bruk av biblioteksressurser for større eller mindre studentgrupper. Du vil bl.a. få opplæring i bruk av BIBSYS som gir deg oversikt over hva som finnes av tilgjengelig litteratur. Ta kontakt med fagreferenten.

Fagreferentene kan gi deg gode litteraturtips og forslag til relevant litteratur med hensyn til oppgaveskriving. De kan hjelpe deg til å søke enda mer spesifikt, til å gå enda dypere inn i stoffet.


On-line opplæring  i bruk av bibliotekkatalogen BIBSYS:

           UBB brosjyre
           BIBSYS-kurs (laget av UB Trondheim)
           BIBSYS-lynkurs (laget av UB Trondheim)