Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Arkeologi

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Arkeologi 

Databaser og andre internettressurser

Arkeoland

Historical Abstracts

Nordic Archaeological Abstracts  (Passord v/henv. Astrid Utne, UBBHF)

Internet Archaeology

Archnet

Dokumentasjonsprosjektet
Fra Universitetet i Oslo