Universitetsbiblioteketet i Bergen : Fagsider : HF-fag : Arkeologi

Arkeologi
Bøker og oppslagsverk

Ny nettside:

uib.no/ub


BØKER

Boksamlingen står for tiden i lukkete magasiner. Litteraturen kan du bestille elektronisk eller via terminaler i utlånet. Referanseverkene er kun til bruk i biblioteket.

HUMORD
Til hjelp i søkingen etter bestemte emner finnes Humord, en dokumentbasert tesaurus (emneordsliste) for fagområdet humaniora.

Nye bøker
Se bl.a. Dewey-nummer 930.1.

Forslag til bokkjøp
UBBHF tar imot med glede ditt forslag til innkjøp av litteratur.OPPSLAGSVERK

Trykte verk
Referanseboksamlingen inneholder oppslagsverk innenfor humanistiske fag.
Liste over oppslagsverk innenfor arkeologi.

Elektroniske verk
- Bibsys Emneportal: Ordbøker
- Encyclopædia Britannica. Stort, generelt, engelskspråklig leksikon