Universitetsbiblioteket i Bergen : Fagsider : HF-fag

 

Ny nettside:

uib.no/ub

Arabisk

Bøker

E-bøker

Databaser og andre internettressurser

Hovedoppgaver og doktorgradsavhandlinger som finnes ved UBB. Alfabetisk rekkefølge.

Aktuelle tidsskrifter som finnes ved UBB: Midtøstens språk, litteratur og historie. Alfabetisk rekkefølge.

Se også: Tidsskrifter som omhandler islam.

Se også: Tidsskrifter som omhandler Nord-Afrika (inkludert Egypt og Sudan).

Opplæring og veiledning
 Kurs i informasjonssøk og kildebruk til oppgaveskriving
 Opplæring i bruk av bibliotekressurser
 Referansehåndteringsverktøy EndNote

Fagreferent for litteratur

Ellen Solvik

Tel. 5558 2527
ellen.solvik@ub.uib.no
Treffetid: Etter avtale.


Fagreferent for språk

Maria Carme Torras

Tel. 5558 2525
maria-carme.torras@ub.uib.no
Treffetid: Etter avtale.

Fra UiB
Seksjon for Midtøstens språk og litteratur
Senter for Midtausten- og islamske studiar

Andre institutter
Arabisk (UiO)