Sosial mobilitet i Bergen 1850-1900- en kohortundersøkelse for rode 23 og 24
Rode 23 og sørlige del av rode 24 sett ovenfra. Nyanlagte arbeiderboliger på Eidemarken i forgrunnen.
Foto: Knud Knudsen, ca 1890. (utsnitt)


Yngve Torvanger
Hovedoppgave i Historie

Våren 2000

Universitetet i Bergen

Avdeling for forskningsdokumentasjon, Universitetsbiblioteket i Bergen og Historisk institutt, 06.02.2001