Individ - Hushald - Samfunn

Fisk og jord som grunnlag for hushaldsetablering i Noreg kring år 1800
 av
Arne Solli
 Hovudfagsoppgåve i historie
Historisk institutt, Universitetet i Bergen
August 1995


Hovudinnhald