NORAD
Fellows

UiB : UB

Støttetjenesten for elektronisk publisering (STEP)

Oversikt over dokumenter

STEP-tjenesten blir ikke lengre oppdatert. BORA er en fortsettelse og utvidelse av de publiseringsaktivitetene som er blitt drevet ved Universitetsbiblioteket i Bergen de siste årene. Alle masteroppgaver og hovedfagsoppgaver ligger nå i BORA.

Hovedfags- og mastergradsoppgaver i fulltekst
Målgruppen er både master- og hovedfagsstudenter som har skrevet ferdig sin oppgave og studenter som skal starte oppgaveskrivingen.

Hvordan kan du publisere din oppgave på nettet?
Din oppgave er ferdig skrevet, klikk her
Du har ikke begynt å skrive oppgaven, klikk her

Prosjektet ble evaluert våren 2003.
Se også orienteringssak, Universitetsstyret (03.06.04)

Kontakt:
BORA