Felles UB-sider


Fakultetsbibliotek

og avdelinger

Fagsider

 

Lån/tjenester

BIBSYS

Bibliotekbasen

Databaser

E-tidsskrifter

Oppslagsverk

 

Alfabetisk indeks

Søk nettsider

Universitetsbiblioteket i Bergen : Elektroniske kart

Elektroniske kart

Prosjekt     Teknikk     Elkart-liste     Rettighetsforhold     Hjelp    

Teknikk

MrSID

MrSID er et filformat fra LizardTech. Filformatet gjør det mulig å enkode store bildefiler med høy oppløsning til en brøkdel av den originale størrelsen samtidig som den orginale kvaliteten blir beholdt. Bildene kan forminskes, forstørres, zoomes og skrives ut uten synlig tap av kvalitet. Dette med filer så små som 3 % av den originale kildefilen.

MrSID er spesielt lagt til rette for brukere som har store filer og som har behov for rask tilgang til sine bilder. Ved hjelp av 'selective decompression' får brukerne bare de pixel de behøver og reduserer dermed nettverkstrafikk og maskinkraft for behandling av bildet. 

En av fordelene med et MrSID bilde er at det er enkelt å bruke. Fleksibiliteten til filformatet sparer mye tid. MrSID-bilder kan lages ved hjelp av plugin i Photoshop eller ved hjelp av mrSid PhotoEdition. MrSID filer er støttet i standard nettlesere og et stort antall grafiske applikasjoner.

Images powered by MrSID from LizardTech, Inc.

Gunnar Fivelstad


Fotograferingsteknikk

Kartene som finnes på denne siden er avfotografert digitalt. Et Sinar 4x5" Storformat kamera, med et digitalt skannerbakstykke ble brukt. Hvert bildet er blitt skannet i 1200 dpi, som gir store billedfiler på 120mgb. Hvert bildet er deretter blitt behandlet i Photoshop, hvor de har blitt redigert til riktig lysstyrke, kontrast og skarphet. til slutt er bildene blitt lagret i mrSID. En lagringsform som komprimere bildet ned til 5mgb. mrSID er et program som gjør det lettere å hente ut detaljer og gjør at en kan zome seg inn i bildet, uten å miste for mye informasjon.

Morten Heiselberg