Felles UB-sider


Fakultetsbibliotek

og avdelinger

Fagsider

 

Lån/tjenester

BIBSYS

Bibliotekbasen

Databaser

E-tidsskrifter

Oppslagsverk

 

Alfabetisk indeks

Søk nettsider

Universitetsbiblioteket i Bergen : Elektroniske kart

Elektroniske kart

Prosjekt     Teknikk     Elkart-liste     Rettighetsforhold     Hjelp    

Rettighetsforhold

KART-samlingen tilhører Universitetsbiblioteket, som er en offentlig, statlig institusjon. Bildene er derfor i prinsipp offentlig tilgjengelige. Universitetsbiblioteket selger og leier ut bilder til privat og publiseringsformål innenfor nærmere bestemte regler.

Hvis en kjøper eller leier bilder fra KART-samlingen, blir bruksforholdene regulert av en kjøps- (les kjøpskontrakten) eller leie- brukskontrakt (les leiekontrakten). Denne følger de generelle regler som gjelder for tilsvarende museums- og bibliotekinstitusjoner i Norge. Bruk som innebærer eksemplar-fremstilling eller videresalg av bilder fra Universitetsbibliotekets KART-samling er bare tillatt innenfor de vilkår som brukskontrakten setter.

Kopiering på internett, eller nedlasting av bilder for videreformidling er ikke tillatt.