Felles UB-sider


Fakultetsbibliotek

og avdelinger

Fagsider

 

Lån/tjenester

BIBSYS

Bibliotekbasen

Databaser

E-tidsskrifter

Oppslagsverk

 

Alfabetisk indeks

Søk nettsider

Universitetsbiblioteket i Bergen : Elektroniske kart

Elektroniske kart

Prosjekt     Teknikk     Elkart-liste     Rettighetsforhold     Hjelp    

Forprosjektet

Tanken bak:
Prosjektet føyer seg inn under omstillingstiltakene ved UBB med det overordnete mål å bidra i utviklingen av et IKT-basert samfunn.

Bibliotekets dokumenter skal være registrert og søkbare i elektroniske kataloger. 

For brukerne vil det i tillegg være svært tjenlig at biblioteket tilrettelegger et utvalg av sine samlinger på nettet.

Nytten:
  • Kart egner seg meget godt for presentasjon på skjerm når betrakteren gis mulighet til å få øye på små detaljer som stedsnavn m.m. 
  • Spesielt i lærings-, undervisnings- og forskningsøyemed er det et fremskritt og en lettelse at kartet er et tastetrykk unna, forutsatt at man er tilknyttet verdensveven.
  • Den digitale samlingen blir tilgjengelig for et stort publikum.
  • De verdifulle, skjøre originale kartene blir spart for fremtidig slitasje.

 

Forprosjektet tar sikte på å:

Velge ut ca 10 kart, 
katalogisere, 
digitalisere, 
legge dem tilrette for brukerne, og
utarbeide en søknad for et etterfølgende hovedprosjekt.

 

 

Litt om den praktiske gjennomføringen:
Utvalgskriteriene
Formålet er å plukke ut etterspurte og verdifulle kart, særlig de lokale det vil si Bergen og Vestlandet. Se hjemmesiden for elektroniske kart.
Teknikken

Det legges vekt på den billedlige fremstillingen av kartene og programvaren MrSid skal testes for dette formål. Mer om den tekniske fremgangsmåten finnes her.

Katalogen
Kartene katalogiseres i BIBSYS. Via to-veis hypertekstlenker finner man katalogpostene for originalkartene. Forfatter-feltene og Deweyfeltene er også klikkbare lenkefelt, slik at det er enkelt å videresøke. Et klikk på URL-ene gir frimerkebilde, teknisk veiledning og bibliografisk beskrivelse.

Til gjennomføring av prosjektet, er det dannet en styringsgruppe som består av 


Ansvaret for den praktiske gjennomføringen ble fordelt slik:

Utvalg Knut L. Espelid
Fotografering / digitalisering   Morten Heiselberg
Teknisk tilrettelegning Jan Inge Bråthen
Gunnar S. Fivelstad
Webdesign Jan Inge Bråthen
Katalogisering Irmelin Lyng