diplomLogo

Diplomsamlingen

Elektronisk samling av diplomer og dokumenter med katalogtekst, bilder og avskrifter

ca. 1586 Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide klagebrev

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

UBB-1586_1aUBB-1586_1bUBB-1586_1cUBB-1586_1d

transkripsjon

Sammendrag

Klagebrev fra Anders Anderssønn på Ytre-Eide mot hans stemor Anne Olsdatter . Hun beskyldes for å ha dratt inn i huset "frammede selle oc løpere", som dels "laag i hiorri oc bolri" med hennes søster Ragnhild [Olsdatter] , "som var allmennig horre", dels bestjal hans gamle far, dels ble motatt av stemoren "icke saa erligtt oc redelig som det sig burde.

Fysisk beskrivelse

Papir , et dobbeltark; begynner og slutter defekt (resten av brevet er ikke bevart).

Opphav

Brevet kommer fra gården Ytre-Eide.

Beslektet materiale

Skrevet med samme hånd og anatagelig på samme tid som ættebolken fra ca. 1585 (?), og skiftebrevet av 19. oktober 1585 , sannsynligvis etter dette skiftebrevet (jfr. Jacob Aaland: Gards- og ættesoga, Stryn, s. 119-120).

Bibliografi

Utrykt (1967) Omtalt i Jacob Aaland: "Gards- og ættesoga, Stryn, " s. 119-120.

Elektronisk bilde

Fotografert 2005 av Morten Heiselberg, UBB Billedsamlingen.

Elektronisk transkripsjon

Transkribert (ukjent dato) av Arne Solli, UiB, Historisk institutt. Elektronisk inntasting 2006-04-03 av Ingrid Cutler.

Kontrollerte emneord

Personnavn

Anders Anderssønn på Ytre-Eide , Anne Olsdatter , Ragnhild [Olsdatter]

Stedsnavn av betydning

Ytre-Eide

Emner av betydning

klagebrev beskyldning hor