diplomLogo

Diplomsamlingen

Elektronisk samling av diplomer og dokumenter med katalogtekst, bilder og avskrifter

1585, 19. oktober Sogn og Fjordane, Stryn, Ytre-Eide skifte

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

UBB-1585-10-19_1aUBB-1585-10-19_1bUBB-1585-10-19_1cUBB-1585-10-19_1d

transkripsjon

Sammendrag

Kristofer Pepler , fogd i Nordfjord , Morten Pederssønn , sogneprest i Innvik prestegjeld , Jacob Hanssønn , hjelpeprest samme sted, og ti edsvorne menn i Innvik er tilstede ved et arvebytte etter Anders Torgilssønn på Ytre-Eide - mellom enken Anna Oluffsdatter på den ene side og sønnen Anders Anderssønn på Ytre-Eide samt hans halvsøsken på den annen side. De får hva han har gitt dem i gårdene Robjørgene i Innvik, Meland , Ytre-Eide og Kirkeeide . Enken har bl. a. fått 1 1/2 laup i Brynnestad i Olden.

Fysisk beskrivelse

Papir , siste del mangler. Brevet er muligens en kopi.

Bibliografi

Utrykt (1967)

Elektronisk bilde

Fotografert 2005 av Morten Heiselberg, UBB Billedsamlingen.

Papirtranskripsjon

Avskrift av Egil Øvrebø, Statsarkivet i Bergen, 28. april 1992 vedlagt originalen.

Elektronisk transkripsjon

Transkribert 1992 av Egil Øvrebø. Revidert transkripsjon og elektronisk inntasting 2005-02-04 av Ingrid Cutler.

Elektronisk transkripsjon

Transkribert (ukjent dato) av Arne Solli, UiB, Historisk institutt. Elektronisk inntasting 2006-04-03 av Ingrid Cutler.

Kontrollerte emneord

Personnavn

Kristofer Pepler , Morten Pederssønn , Jacob Hanssønn , Anders Torgilssønn på Ytre-Eide , Anna Oluffsdatter , Anders Anderssønn på Ytre-Eide

Stedsnavn av betydning

Nordfjord Innvik prestegjeld Robjørgene 2 Meland Ytre-Eide Kirkeeide Brynnestad

Emner av betydning

arv skifte arveskifte gård jord, skifte og overdraging fogd sogneprest prest ; (hjepeprest)