diplomLogo

Diplomsamlingen

Elektronisk samling av diplomer og dokumenter med katalogtekst, bilder og avskrifter

1578, 12. juni Bergen forespørsel

UBB : UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen

transkripsjon

Sammendrag

Anders [Thorgilssønn] på Ytre-Eide i Nordfjord ber befalingsmann Hans Pederssønn [Litle] samt borgermestere og råd i Bergen hjelpe ham til at et kjøpsbrev av 1543 i gårdene Ytre-Eide og Stauri blir holdt ved makt. Brevene ble stadfestet ved dommer i 1547 og 1548. Selgeren Niels Kolbjørnssønn sine sønnesønner vil nå søke brevet omstyrtet. Erik Rosenkrantz på Bergenhus hadde lovet Anders kongelig stadfestelse på brevet.

Fysisk beskrivelse

Papir , uten segl .

Bibliografi

Utrykt (1967)

Elektronisk bilde

Fotografert 2005 av Morten Heiselberg, UBB Billedsamlingen.

Elektronisk transkripsjon

Transkribert fra orginalmanuskript (ukjent dato) av Arne Solli, UiB, Historisk institutt. Elektronisk inntasting 2006-04-03 av Ingrid Cutler.

Kontrollerte emneord

Personnavn

Anders [Thorgilssønn] på Ytre-Eide , Hans Pederssønn [Litle] , Niels Kolbjørnssønn , Erik Rosenkrantz

Stedsnavn av betydning

Bergen Ytre-Eide Stauri Bergenhus

Emner av betydning

forespørsel eiendomshandel stadfesting ; (kongelig) kjøpsbrev gård dom salg ; (gård) befalingsmann borgermester ; (Bergen) råd ; (Bergen)