Tilbake til Tilvekstavdelingen

DOKTORGRADSAVHANDLINGER OG BYTTEVIRKSOMHET

Tilvekstavdelingen administrerer bytte av publikasjoner mellom UiB og universiteter og vitenskapelige institusjoner i inn- og utland. Byttevirksomheten virker som kontaktformidler, og bidrar til å skaffe materiale som ellers kan være vanskelig både å få kjennskap til og å få tak i. 

Doktoravhandlinger er vårt viktigste bytteobjekt. 40 eksemplarer av alle avhandlinger (30 for dr. scient) som disputeres ved UiB leveres hit, og blir så sendt til universitetsbibliotekene og de vitenskapelige høyskolebibliotekene i Norge, og til faste bytteforbindelser i utlandet. Til gjengjeld mottar vi avhandlinger fra alle nordiske universitet og kan bestille fra andre over hele verden. 

Ønsker man å anskaffe en avhandling fra UiB, kan en bestille pr brev til Tilvekstavdelingen, e-post: diss@ub.uib.no eller på tlf. 55 58 88 38. Vi leverer mot et ekspedisjonsgebyr så langt vårt opplag rekker. 

Dr. grads informasjon - oversikt over alle doktorgradsavhandlinger fra Universitetet i Bergen.
Pressemeldinger om nye doktorgradsavhandlinger.