UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Bestille bøker

Ny nettside:

uib.no/ub


Bøker frå dei andre avdelingane ved Universitetsbiblioteket

Bøker som finst på dei andre avdelingane ved UBB (og som ikkje er utlånt) må lånarane sjølve finne på hyllene der (På grunn av avstanden kan bøker frå UBBMED og UBBODONT bestillast). Det blir sendt ut e-post når bøkene er klare for henting.. Oppstillingssignatur finn ein ved å søkje på publikasjonen i BIBSYS.

Innlån frå andre bibliotek
Litteratur som ikkje finst ved UBB, kan berre bestillast av studentar og tilsette ved UiB. Litteraturen må bestillast elektronisk gjennom BIBSYS. Merk at artikkelkopiar kostar 60,- per artikkel. Studentar betaler kontant i biblioteket ved henting av artiklar. Kopiutgiftene for tilsette blir dekka av avdelingane dei arbeider for. Meir informasjon om innlån finn du her.