UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Registrere eller endre lånekort

Ny nettside:

uib.no/ub


Registrere lånekort
For å låne må du ha lånekort. For studentar gjeld studiekort som lånekort, for tilsette gjeld tilsettkortet. Desse korta blir aktiverte på studentkontoret eller personalkontoret. Lånekoden er på baksida av kortet (UBBxxxxxxx).

Andre brukarar kan bestille lånekort i utlånsskranken.

Endre lånekort
Dersom ein ønsker å endre eit lånekort eller opplysningar knytta til lånekortet må det ordnast i skranken.