Oppgave i kildekritikk (alt. 2)


Du skal skrive en oppgave om klimaendringer der du skal diskutere sammenhenger mellom klimaendring og globalisering.
Hvilke av følgende nettsteder mener du gir mest troverdig informasjon. Hvorfor?
 

http://www.ecologyandsociety.org/vol5/iss1/art14/ (Artikkel fra Ecology and Society)