UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Kurs på UBBSV

Ny nettside:

uib.no/ub


Under ombygginga av biblioteket tilbyr vi kurs på oppfordring frå fagmiljøa.

Aktuelle kurs
Innføringskurs i referansehandteringsverktøyet EndNote
Kurs i informasjonskompetanse (kvalitetssikring av informasjonssøk, kjeldekritikk / etikk, sitering / referering, oppgåver m.m.)