UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Fagreferentar

Ny nettside:

uib.no/ubNavn

Pål H. Bakka
Telefon 55 58 28 00
E-post pal.bakka@ub.uib.no
Arbeidsoppgåver Samanliknande politikk, sosiologi og administrasjon og organisasjonsvitskap


Navn

Egil Hamre
Telefon 55 58 25 28
E-post egil.hamre@ub.uib.no
Arbeidsoppgåver Sosialøkonomi og sosiologi


Navn

Tom Johnsen
Telefon 55 58 26 31
E-post tom.johnsen@ub.uib.no
Arbeidsoppgåver Sosialantropologi, geografi og sosiologi


Navn

Pernille Riise Lothe
Telefon 55 58 45 86
E-post pernille.lothe@ub.uib.no
Arbeidsoppgåver Informasjonsvitskap og medievitskap