UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Brosjyrar og rettleiing

Ny nettside:

uib.no/ub


BIBSYS
Kort innføring i BIBSYS
Kort innføring i BIBSYS (UBB)
Korleis fornye lån sjølv
Rettleiing i Mi side i BIBSYS

ISI Web of Science
Kort rettleiing i ISI Web of Science (utgivar)
Kort innføring i ISI Web of Science (UBB)

Utskrifter og kopiering
Rettleiing for bruk av pullprint

IT-utstyr
Wiki for studentar og PC-vakter ved UiB