UiB : Universitetsbiblioteket : Det samfunnsvitskaplege fakultetsbibliotek

Bibliotek for samfunnsvitskap

 
Biblioteket stengt under flytting

Ny nettside:

uib.no/ub

 
Etter planen skal byggearbeidene i de nye lokalene til Bibliotek for samfunnsvitenskap være ferdige i midten av juni. Deretter starter vi med flytting av bøker og møblering av lokalene.

Det vil si at biblioteket stenger sine tjenester fra og med  mandag 16. juni.
Studenter og ansatte må derfor låne de bøkene de trenger fra vår samling før vi stenger for sommeren.

Det nye biblioteket vil åpne i
nye, flotte lokaler 11august med mindre det dukker opp noen uforutsette forsinkelser.

I løpet av stengningsperioden vil det kun være innlånstjenestene som fungerer (lån fra andre bibliotek). Innlån må i denne perioden bestilles og hentes i skranken (ikke elektronisk) i Bibliotek for humaniora på Haakon Sheteligsplass 7.
 
Bøker kan leveres inn på de andre avdelingsbibliotekene til Universitetsbiblioteket i hele denne perioden. På Bibliotek for Humaniora kan bøker leveres hele døgnet (i en luke i veggen ved inngangen).

Vi beklager de ulemper dette vil føre til og ber om forståelse for at vi må stenge i flytteperioden.