1   Acemoglu, Daron: Economic origins of dictatorship and democracy
   Acemoglu, Daron
    Economic origins of dictatorship and democracy. - Cambridge : Cambridge
   University Press, 2006. - XV, 416 s.
     ISBN 978-0-521-85526-6 (ib.), 0-521-85526-8 (ib.)

   DOKID: 06d024647  Oppstilling: UBBSV 320.3 Ace

2   Alm, Andreas: Inntektsmobilitet og kredittrestriksjoner
   Alm, Andreas, 1979
    Inntektsmobilitet og kredittrestriksjoner. - Bergen : [A.Alm], 2006. - 49
   s.

   DOKID: 07d009286  Oppstilling: UBBSV MsEx

3   Almaas, Jon: Den store norske TV-boka
   Almaas, Jon
    Den store norske TV-boka : alt du ikke visste om norske TV-kjendiser (og
   litt til). - Oslo : Kagge, c2006. - 153 s.
     ISBN 978-82-489-0631-5 (ib.), 82-489-0631-0 (ib.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d011799  Oppstilling: UBBSV 302.2345 Alm

4   Aminuzzaman, Salahuddin: Talking back!
   Aminuzzaman, Salahuddin
    Talking back! : empowerment and mobile phones in rural Bangladesh : a
   study of the village phone scheme of Grameen Bank. - Bergen : Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. -
   Bl. [327]-348. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 8(2004))

   DOKID: 07d007554  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:8

5   Anderson, Benedict: Imagined communities
   Anderson, Benedict
    Imagined communities : reflections on the origin and spread of nationalism.
   - Rev., [3rd?] ed. - London : Verso, 2006. - XV, 240 s.
     ISBN 978-1-84467-086-4 (h.), 1-84467-086-4 (h.)

   DOKID: 07d005550  Oppstilling: UBBSV 320.54 And

6   Andersson, Per J.: India
   Andersson, Per J.
    India. - [Oslo] : Damm, 2005. - 295 s., pl. (Vagabond)
     ISBN 82-04-10888-5 (h.)

   DOKID: 07d007729  Oppstilling: UBBSV 915.404 And

7   Angelskår, Berit: Children in the interface of the Tsunami and ethnic confli
   Angelskår, Berit
    Children in the interface of the Tsunami and ethnic conflicts :
   interventional consequences of outsider interpretations, Trincomalee, Sri
   Lanka. - Bergen : [B.Angelskår], 2006. - IV, 130 s., pl.

   DOKID: 07d007029  Oppstilling: UBBSV MsEx

8   Apéria, Tony: Brand relations management
   Apéria, Tony
    Brand relations management : bridging the gap between brand promise and
   brand delivery. - Malmö : Liber ; Oslo : Abstrakt, 2004. - 373 s.
     ISBN 91-47-06403-x (h.), 87-630-0121-7 (h.), 82-7935-143-4 (Abstrakt) (
   h.)

   DOKID: 07d007534  Oppstilling: UBBSV 658.827 Ape

9   Arbeidsliv i omstilling
   Arbeidsliv i omstilling / Per Heum ... [et al.] (red.). - Bergen :
    Fagbokforl., c2006. - 225 s.
      ISBN 978-82-450-0398-7 (ib.), 82-450-0398-0 (ib.) : Nkr 319.00

   DOKID: 07d007285  Oppstilling: UBBSV 306.361 Arb

10  Baets, Walter R. J.: Complexity, learning and organizations
   Baets, Walter R. J.
    Complexity, learning and organizations : a quantum interpretation of
   business. - London : Routledge, 2006. - XXV, 211 s.
     ISBN 0-415-38178-9 (ib.), 0-415-38179-7 (h.), 978-0-415-38178-9 (ib.),
   978-0-415-38179-6 (h.)

   DOKID: 07d003947  Oppstilling: UBBSV 302.35 Bae

11  Bakan, Joel: The corporation
   Bakan, Joel
    The corporation : den maniske jakten på makt og profitt. - [Oslo] :
   Kunnskapsfabrikken, c2006. - 224 s.
     ISBN 82-92733-01-9 (ib.) : Nkr 295.00

   DOKID: 07d009229  Oppstilling: UBBSV 306.3 Bak

12  Bals, Jonas: Utopi, revolusjon, sosialisme
   Bals, Jonas
    Utopi, revolusjon, sosialisme. - [Oslo] : News from NowHere, 2006. - 210
   s.
     ISBN 978-82-997301-0-5 (h.), 82-997301-0-4 (h.) : Nkr 70.00

   DOKID: 07d007672  Oppstilling: UBBSV 320.531 Uto

13  Bergem, John Egil: Mot en selvstendig folkekirke
   Bergem, John Egil
    Mot en selvstendig folkekirke. - Bergen : Vigmostad & Bjørke, c2007. - 206
   s.
     ISBN 978-82-419-0480-6 (ib.) : Nkr 249.00

   DOKID: 07d006602  Oppstilling: UBBSV 261.7 Ber

14  Bernhardsen, Arne: Arbeidsmiljøutvalget
   Bernhardsen, Arne
    Arbeidsmiljøutvalget : håndbok for arbeid i AMU. - 3. utg. - Oslo :
   Gyldendal akademisk, 2007. - 126 s.
     ISBN 978-82-05-37300-6 (h.) : Nkr 275.00, 82-05-37300-0 (h.)

   DOKID: 07d007670  Oppstilling: UBBSV 363.11 Ber

15  Bhabha, Homi K.: The location of culture
   Bhabha, Homi K.
    The location of culture : with a new preface by the author. - London :
   Routledge, 2004. - XXXI, 408 s. (Routledge classics)
     ISBN 978-0-415-33639-0 (h.), 0-415-33639-2 (h.)

   DOKID: 07d002183  Oppstilling: UBBSV 306.4 Bha

16  Bjørkan, Maiken: Reserving nature
   Bjørkan, Maiken
    Reserving nature : a Mexican case study on cimmunity empowerment. - Bergen :
   [M.Bjørgan], 2006. - 127 s.

   DOKID: 07d007085  Oppstilling: UBBSV MsEx

17  Bleiklie, Ivar: Modernizing research training-education and science policy
   Bleiklie, Ivar
    Modernizing research training-education and science policy between
   profession, discipline and academic institution. - Bergen : Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. -
   Bl. [221]-236. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 15(2004))

   DOKID: 07d007549  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:15

18  Bleiklie, Ivar: Hierarchy and specialisation
   Bleiklie, Ivar
    Hierarchy and specialisation : on the institutional integration of higher
   education systems. - Bergen : Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. - Bl. [341]-355. -
   (Særtrykk / Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen ; nr 16(2004))

   DOKID: 07d007548  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:16

19  Bleiklie, Ivar: Interest groups
   Bleiklie, Ivar
    Interest groups. - Bergen : Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. - Bl. 370-380. -
   (Særtrykk / Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen ; nr 19(2004))

   DOKID: 07d007545  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:19

20  Bogumil, Jörg: Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung
   Bogumil, Jörg
    Kommunalpolitik und Kommunalverwaltung : eine policyorientierte Einführung.
   - Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. - 268 s.
   (Grundwissen politik ; Bd. 42)
     ISBN 978-3-531-3-531-1519(feil ISBN), 978-3-531-15199-1, 3531151991 (h.)

   DOKID: 07d005836  Oppstilling: UBBSV 320.8 Bok

21  Borsheim, Inger Borsheim: Markedsføring av legemidler
   Borsheim, Inger Borsheim
    Markedsføring av legemidler : markedsekspandering eller merkesubstitusjon?
   ; en paneldatastudie av konkurranse i to legemiddelmarkeder i Norge for
   perioden 2000-2004. - Bergen : [I.C.Borsheim], 2006. - II, 95 s.

   DOKID: 07d009309  Oppstilling: UBBSV MsEx

22  Boyatzis, Richard E.: Å lede med resonans
   Boyatzis, Richard E.
    Å lede med resonans : om å fornye seg selv og vise oppmeksomhet, håp og
   medfølelse overfor andre. - [Oslo] : Damm, 2006. - 272 s.
     ISBN 978-82-04-12164-6 (ib.), 82-04-12164-4 (ib.) : Nkr 385.00

   DOKID: 07d007688  Oppstilling: UBBSV 303.34 Boy

23  Boynton, Robert S.: The new new journalism
   Boynton, Robert S.
    The new new journalism : conversations with America's best nonfiction
   writers on their craft. - New York : Vintage Books, 2005. - xxxiv, 456 s.
     ISBN 1-4000-3356-x (h.)

   DOKID: 07d005252  Oppstilling: UBBSV 070.4 Boy

24  Brodtkorb, Thomas: I og utenfor
   Brodtkorb, Thomas
    I og utenfor : unge pinsevenners identitetshåndtering i en urban kontekst. -
   Bergen : [T.Brodkorb], 2006. - 118 s.

   DOKID: 07d007072  Oppstilling: UBBSV MsEx

25  Brunsson, Nils: The consequences of decision-making
   Brunsson, Nils
    The consequences of decision-making. - Oxford : Oxford University Press,
   2007. - VIII, 166 s.
     ISBN 9780199206285 (ib.)

   DOKID: 07d004334  Oppstilling: UBBSV 003.56 Bru

26  Burgess, Michael: Comparative federalism
   Burgess, Michael
    Comparative federalism : theory and practice. - London : Routledge, 2006. -
   XII, 357 s.
     ISBN 0-415-36454-x (ib.), 0-415-36455-8 (h.)

   DOKID: 07d003919  Oppstilling: UBBSV 321.02 Bur

27  Butcher, Jim: Ecotourism, NGOs, and development
   Butcher, Jim
    Ecotourism, NGOs, and development : a critical analysis. - London :
   Routledge, 2007. - x, 189 s. (Contemporary geographies of leisure, tourism
   and mobility)
     ISBN 0-415-39367-1 (ib.), 978-0-415-39367-6 (ib.)

   DOKID: 07d004004  Oppstilling: UBBSV 338.4791 But

28  Butenschøn, Nils A.: Drømmen om Israel
   Butenschøn, Nils A.
    Drømmen om Israel. - [Ny utg.]. - Oslo : Universitetsforl., c2006. - 323
   s. (Aktuell)
     ISBN 978-82-15-01102-8 (h.), 82-15-01102-0 (h.) : Nkr 149.00

   DOKID: 07d009225  Oppstilling: UBBSV 956.94 But

29  Charmetant, Jim: Gatelangs Berlin
   Charmetant, Jim Gatelangs Berlin. - 3. utg. - Oslo : Aschehoug, 2006. - [22]
   s. (noen fold.). (Aschehoug reiseguider)
     ISBN 82-03-23286-8 (h.) : Nkr 139.00

   DOKID: 07d007727  Oppstilling: UBBSV 914.315504 Cha

30  Christensen, Tom: Trust in government
   Christensen, Tom, 1949-
    Trust in government : the relative importance of service satisfaction,
   political factors and demography. - Bergen : Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2006]. - S. 487-511. -
   (Særtrykk / Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen ; nr 4(2006))

   DOKID: 07d007448  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2006:4

31  Christensen, Tom: Styring og autonomi
   Christensen, Tom, 1949-
    Styring og autonomi : organisasjonsformer i norsk utlendingsforvaltning. -
   Oslo : Universitetsforl., c2006. - 207 s.
     ISBN 978-82-15-01051-9 (h.), 82-15-01051-2 (h.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d007679  Oppstilling: UBBSV 353.484 Chr
   DOKID: 06d030463  Oppstilling: UBBSV 353.484 Chr

32  Christensen, Tom: Governmental autonomisation and control
   Christensen, Tom, 1949
    Governmental autonomisation and control : the Norwegian way. - Bergen :
   Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i
   Bergen, [2004]. - Bl. [129]-135. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon
   og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 14(2004))

   DOKID: 07d007550  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:

33  Christensen, Tom: Coping with complex leadership roles
   Christensen, Tom, 1949
    Coping with complex leadership roles : the problematic redefinition of
   government-owned enterprises. - Bergen : Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. - Bl. [803]-831. -
   (Særtrykk / Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen ; nr 5(2004))

   DOKID: 07d007553  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:5

34  Christensen, Tom: Autonomization and policy capacity
   Christensen, Tom, 1949-
    Autonomization and policy capacity : the dilemmas and challenges facing
   political executives. - Bergen : Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2006]. - S. 137-163. -
   (Særtrykk / Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen ; nr 5(2006))

   DOKID: 07d007447  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2006:5

35  Comparative politics today
   Comparative politics today : a world view / Gabriel A. Almond ... [et al.]. -
    Updated 8th ed. - New York : Longman, 2006. - XXI, 804 s.
      ISBN 0-321-35099-5 (h.)

   DOKID: 07d004515  Oppstilling: UBBSV 320.3 Com

36  Complexity and organization
   Complexity and organization : readings and conversations / edited by Robert
    MacIntosh ... [et al.]. - London : Routledge, 2006. - X, 299 s.
      ISBN 0-415-35240-1 (ib.), 0-415-35241-x (h.), 978-0-415-35240-6 (ib.),
    978-0-415-35241-3 (h.)

   DOKID: 07d003943  Oppstilling: UBBSV 302.35 Com

37  A Complexity perspective on researching organizations
   A Complexity perspective on researching organizations : taking experience
    seriously / edited by Ralph D. Stacey and Douglas Griffin. - London :
    Routledge, 2005. - XII, 206 s.
      ISBN 0-415-35130-8 (ib.), 0-415-35131-6 (h.)

   DOKID: 07d003950  Oppstilling: UBBSV 302.35072 Com

38  Contents Volumes I-XIV [i.e. I-XXVII] (del av: Review (Fernand Braudel Center for the Study of Ec
   Review (Fernand Braudel Center for the Study of Economies, Historical
   Systems, and Civilizations)
    Review : a journal of the Fernand Braudel Center for the Study of
   Economies, Historical Systems, and Civilizations. - Binghamton, Calif. : The
   Center.
     ISSN 0147-9032
    - Contents Volumes I-XIV [i.e. I-XXVII]. [2006?]. - 28 s.

   DOKID: 07d009418  Oppstilling: UBBSV Z Rev

39  Danielsen, Arild: Behaget i kulturen
   Danielsen, Arild
    Behaget i kulturen : en studie av kunst- og kulturpublikum. - [Oslo] :
   Norsk kulturråd ; Bergen : I kommisjon hos Fagbokforl., c2006. - 220 s.
     ISBN 978-82-7081-132-8 (h.), 82-7081-132-7 (h.) : Nkr 158.00

   DOKID: 07d007531  Oppstilling: UBBSV 306.47 Dan

40  Dannelsens forvandlinger
   Dannelsens forvandlinger / Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie (red.). -
    Oslo : Pax, 2003. - 440 s. ([En Pax-bok])
      ISBN 82-530-2549-1 (ib.)

   DOKID: 07d005055  Oppstilling: UBBSV 370.11 Dan

41  Davies, Martin Brett: Doing a successful research project
   Davies, Martin Brett
    Doing a successful research project : using qualitative or quantitative
   methods. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007. - XIV, 274 s.
     ISBN 978-1-4039-9379-3 (h.), 1-4039-9379-3 (h.)

   DOKID: 07d004207  Oppstilling: UBBSV 300.72 Dav

42  Democracy and federalism in the European Union and the Uni
   Democracy and federalism in the European Union and the United States :
    exploring post-national governance / edited by Sergio Fabbrini. - London :
    Routledge, 2005. - X, 209 s.
      ISBN 0-415-33392-x (ib.), 0-415-33393-8 (h.)

   DOKID: 07d003920  Oppstilling: UBBSV 320.3094 Dem

43  Democratic governance (Vol. 4 av: Public governance
   Public governance / edited by Mark Bevir. - London : Sage, 2007. - 4 v.
    (Sage library of political science)
      ISBN 9781412921459 (ib.)
    4: Democratic governance. 2007. - XXIV, 431 s.

   DOKID: 07d006901  Oppstilling: UBBSV 320.011 Pub/4

44  Desai, Meghnad: Rethinking Islamism
   Desai, Meghnad
    Rethinking Islamism : the ideology of the new terror. - London : Tauris,
   2007. - VIII, 196 s.
     ISBN 978-1-84511-267-7 (h.), 1-84511-267-9 (h.)

   DOKID: 07d004122  Oppstilling: UBBSV 320.55 Des

45  The Effect of affect in organizational settings
   The Effect of affect in organizational settings / Neil M. Ashkanasy, Wilfred
    J. Zerbe, Charmine J. Härtel, editors. - Amsterdam : Elsevier, 2005. -
    XIX, 314 s. (Research on emotion in organizations ; vol.1)
      ISBN 0-7623-1234-3 (ib.), 978-0-7623-1234-4 (ib.)

   DOKID: 06d033710  Oppstilling: UBBSV 158.7 Eff

46  Egge, Bjørn: Kriger for fred
   Egge, Bjørn Kriger for fred : et liv for forsvar, frihet og fred. - 2. utg. -
   [Hundvåg] : Norsk tidsskrift for sjøvesen, c2004. - 306 s.
     ISBN 82-92217-16-9 (ib.) : Nkr 139.00

   DOKID: 07d011795  Oppstilling: UBBSV 327.092 Egg

47  Eide, Martin: Den redigerende makt
   Eide, Martin
    Den redigerende makt : redaktørrollens norske historie. - Kristiansand :
   IJ-forl., 2000. - 366 s. - ([Redaktørinstituttets status] ; [2000])
     ISBN 82-7147-205-4 (ib.)

   DOKID: 07d006985  Oppstilling: UBBSV Pensum 070.41 Eid

48  Elsayed, Ghefari Fadlallh: The politics of difference and boundary making among the N
   Elsayed, Ghefari Fadlallh
    The politics of difference and boundary making among the Nuba and the
   Baggara of Southern Kordofan State, Sudan. - Bergen : [G.F.Elsayed], 2006. -
   160 s.

   DOKID: 07d006859  Oppstilling: UBBSV MsEx

49  Engdal, Odd G.: Norsk marinehistorisk atlas
   Engdal, Odd G.
    Norsk marinehistorisk atlas : 900-2005. - Bergen : Vigmostad & Bjørke,
   c2006. - 286 s.
     ISBN 978-82-419-0454-7 (ib.), 82-419-0454-1 (ib.) : Nkr 398.00

   DOKID: 07d007538  Oppstilling: UBBSV 359.009481 Eng

50  Erichsen, Vibeke: Nye fagligheter
   Erichsen, Vibeke
    Nye fagligheter : det sosiale i forandring. - Bergen : Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. -
   S. [105]-158. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 6(2004))

   DOKID: 07d007552  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:6

51  Espeland, Rune Hjalmar: When neighbours become killers
   Espeland, Rune Hjalmar
    When neighbours become killers : land redistribution, ethnicity and
   communal violence in Kibaale District, Uganda. - Bergen : [R.H.Espeland],
   2006. - XI, 145 s.

   DOKID: 07d007073  Oppstilling: UBBSV MsEx

52  Espeland, Ådne: Effektivitetsproblem innenfor bistand
   Espeland, Ådne
    Effektivitetsproblem innenfor bistand. - Bergen : [Å.Espeland], 2006. -
   88 s.

   DOKID: 07d007860  Oppstilling: UBBSV MsEx

53  Espeli, Harald: Melkens pris
   Espeli, Harald
    Melkens pris : perspektiver på meierisamvirkets historie. - Oslo : Tun,
   c2006. - 384 s.
     ISBN 978-82-529-3057-3 (ib.), 82-529-3057-3 (ib.) : Nkr 498.00

   DOKID: 07d011800  Oppstilling: UBBSV 334.6837 Esp

54  Ethnicity, nationalism, and minority rights
   Ethnicity, nationalism, and minority rights / edited by Stephen May, Tariq
    Modood, and Judith Squires. - Cambridge : Cambridge University Press, 2004.
    - XI, 261 s.
      ISBN 0-521-84229-8 (ib.), 0-521-60317-x (h.)

   DOKID: 07d003388  Oppstilling: UBBSV 323.11 Eth

55  The European Union and democratization
   The European Union and democratization / edited by Paul J. Kubicek. - London :
    Routledge, 2003. - x, 219 s. (Europe and the nation state)
      ISBN 0415311365 (ib.)

   DOKID: 07d004513  Oppstilling: UBBSV 320.9171704 Eur

56  Extreme right activists in Europe
   Extreme right activists in Europe : through the magnifying glass / edited by
    Bert Klandermans and Nonna Mayer. - London : Routledge, 2006. - XVII, 309
    s. (Routledge studies in extremism and democracy)
      ISBN 978-0-415-35827-9 (ib.), 0-415-35827-2 (ib.)

   DOKID: 07d004121  Oppstilling: UBBSV 324.2303 Ext

57  Flisen, Terje: Start et medieverksted!
   Flisen, Terje
    Start et medieverksted!. - Oslo : Håndbokforl., 2006. - 76 s.
     ISBN 82-92716-01-7 (h.) : Nkr 98.00

   DOKID: 07d007677  Oppstilling: UBBSV 778.5 Fli

58  Forbruk
   Forbruk : lyst, makt, iscenesettelse eller mening? / Trond Blindheim ... [et
    al.]. - Oslo : Cappelen akademisk forl., c2004. - 338 s.
      ISBN 82-02-23418-2 (h.)

   DOKID: 07d003270  Oppstilling: UBBSV Pensum 306.3 For

59  Fossum, Trond Anders: Platebransjen og Internett
   Fossum, Trond Anders
    Platebransjen og Internett : problemer eller muligheter?. - Bergen :
   [T.A.Fossum], 2006. - V, 87 s.

   DOKID: 07d007850  Oppstilling: UBBSV MsEx

60  Framework Convention for the Protection of National Minori
   Framework Convention for the Protection of National Minorities : collected
    texts. - 3rd ed. - Strasbourg : Council of Europe Publish., 2005. - 83 s.
      ISBN 92-871-5702-2 (h.)

   DOKID: 07d003386  Oppstilling: UBBSV 323.11 Fra

61  Friedman, Thomas L.: Verden er flat
   Friedman, Thomas L.
    Verden er flat : den globaliserte verden i et nytt århundre. - Sandvika :
   Valentia, c2006. - 520 s.
     ISBN 978-82-92741-07-8 (ib.), 82-92741-07-0 (ib.) : Nkr 399.00

   DOKID: 07d007683  Oppstilling: UBBSV 303.4833 Fri

62  Færøvik, Torbjørn: Buddhas barn
   Færøvik, Torbjørn
    Buddhas barn : en reise blant mennesker. - [Oslo] : Cappelen, 2006. - 429
   s.
     ISBN 82-02-23777-7 (ib.) : Nkr 399.00, 978-82-02-23777-6 (ib.)

   DOKID: 07d007463  Oppstilling: UBBSV 915.9 Fær

63  Gill, Rosalind: Gender and the media
   Gill, Rosalind
    Gender and the media : Rosalind Gill. - Cambridge : Polity, 2007. - VIII,
   296 s.
     ISBN 978-0-7456-1273-7 (ib.), 0-7456-1273-3 (ib.), 978-0-7456-1915-6 (h.),
   0-7456-1915-0 (h.)

   DOKID: 07d005251  Oppstilling: UBBSV 302.23082 Gil

64  Governance in multicultural societies
   Governance in multicultural societies / edited by John Rex, Gurharpal Singh. -
    Aldershot : Ashgate, c2004. - XIV, 249 s. (Research in migration and
    ethnic relations series)
      ISBN 0-7546-3768-9 (ib.), 978-0-7546-3768-4 (ib.)

   DOKID: 07d005810  Oppstilling: UBBSV 323.1 Gov

65  Gran, Thorvald: Hvordan institusjoner forklarer handling
   Gran, Thorvald
    Hvordan institusjoner forklarer handling : John Searles bidrag. - Bergen :
   Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i
   Bergen, [2006]. - S. 211-241. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 3(2006))

   DOKID: 07d007449  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2006:3

66  Gundersen, Trygve: Barske menn og hvite seil
   Gundersen, Trygve
    Barske menn og hvite seil. - Porsgrunn : Norgesforl., 2006. - 248 s.
     ISBN 978-82-92765-04-3 (ib.), 82-92765-04-2 (ib.)

   DOKID: 07d007682  Oppstilling: UBBSV 387.509481 Gun

67  Gurr, Ted Robert: Peoples versus states
   Gurr, Ted Robert
    Peoples versus states : minorities at risk in the new century. -
   Washington, D.C. : United States Institute of Peace Press, 2000. - XVIII,
   399 s.
     ISBN 1-9292230-3-x (ib.), 1-9292230-2-1 (h.)

   DOKID: 07d003381  Oppstilling: UBBSV 323.11 Gur

68  Habeck, Mary R: Knowing the enemy
   Habeck, Mary R
    Knowing the enemy : jihadist ideology and the war on terror. - New Haven,
   Conn. : Yale University Press, c2006. - VI, 243 s.
     ISBN 0-300-11306-4 (ib.)

   DOKID: 07d004130  Oppstilling: UBBSV 320.55 Hab

69  Halvorsen, Anne: Bedre praksis i sosialt arbeid
   Halvorsen, Anne
    Bedre praksis i sosialt arbeid : evaluering og fagutvikling. - Oslo :
   Universitetsforl., c2006. - 222 s.
     ISBN 978-82-15-00857-8 (h.), 82-15-00857-7 (h.) : Nkr 289.00

   DOKID: 07d007533  Oppstilling: UBBSV 361.3 Hal

70  Handbook of European Union politics
   Handbook of European Union politics / edited by Knud Erik Jørgensen, Mark A.
    Pollack and Ben Rosamond. - London : Sage, 2006. - XVI, 596 s.
      ISBN 978-1-4129-0875-7 (ib.), 1-4129-0875-2 (ib.)

   DOKID: 06d005292  Oppstilling: UBBSV 341.2422 Han

71  Hansen, Astrid Pauline: Broen til Kabul
   Hansen, Astrid Pauline
    Broen til Kabul. - Tønsberg : Færder forl., 2006. - 79 s.
     ISBN 82-7911-049-6 (ib.) : Nkr 198.00

   DOKID: 07d007674  Oppstilling: UBBSV 958.1 Han

72  Hansen, Carl Magnus: The social relationship between household workers and thei
   Hansen, Carl Magnus
    The social relationship between household workers and their employers :
   a case study of domestic service in rural Kilimanjaro, Tanzania. - Bergen :
   [C.M.Hansen], 2006. - V, 130 s.

   DOKID: 07d007074  Oppstilling: UBBSV MsEx

73  Hansen, Frode Gishu: No chatter!
   Hansen, Frode Gishu
    "No chatter!" : en studie av Zen Buddhistisk praksis i England. - Bergen :
   [F.G.Hansen], 2006. - 130 s.

   DOKID: 07d007070  Oppstilling: UBBSV MsEx

74  Hansen, Iris: Regionalt innovasjonssystem
   Hansen, Iris
    Regionalt innovasjonssystem : betingelsen for en velfungerende forsknings-
   og kunnskapspark. - Bergen : [I.Hansen], 2006. - 168 s.

   DOKID: 07d007720  Oppstilling: UBBSV MsEx

75  Heather, P. J.: The fall fo the Roman Empire
   Heather, P. J.
    The fall fo the Roman Empire : a new history of Rome and the barbarians. -
   Oxford : Oxford University Press, 2006. - XVI, 372 s.
     ISBN 978-0-19-515954-7 (ib.), 0-19-515954-3 (ib.)

   DOKID: 07d003477  Oppstilling: UBBSV 937.09 Hea

76  Hewitt, Hugh: Blog
   Hewitt, Hugh
    Blog : understanding the information reformation that's changing your
   world. - Nashville, Tenn. : Nelson Books, c2005. - XXIV, 225 s.
     ISBN 0-7852-1187-x (ib.)

   DOKID: 06d032581  Oppstilling: UBBSV 006.7 Hew

77  History, language and society in the borderlands of Europe
   History, language and society in the borderlands of Europe : Ukraine and
    Belarus in focus / Barbara Törnquist-Plewa (ed.). - Malmö : Sekel, 2006. -
    233 s.
      ISBN 9197522325 (ib.)

   DOKID: 07d005627  Oppstilling: UBBSV 947.7 His

78  Hodzic, Mirza: Å leve livet flere steder
   Hodzic, Mirza
    Å leve livet flere steder : identitet og deterritorialiserte liv blant
   bosniske flyktninger i Bergensregionen. - Bergen : [M.Hodzic], 2006. - 130
   s.

   DOKID: 07d007071  Oppstilling: UBBSV MsEx

79  Hoksnes, Arild: Exit Møre og Romsdal
   Hoksnes, Arild
    Exit Møre og Romsdal : fylket som forsvann. - [Oslo] : Samlaget, 2006. -
   117 s.
     ISBN 978-82-521-6889-1 (ib.), 82-521-6889-2 (ib.) : Nkr 199.00

   DOKID: 07d007681  Oppstilling: UBBSV 948.39 Hok

80  Hopkins, Michael: Corporate social responsibility and international developm
   Hopkins, Michael Corporate social responsibility and international
   development : is business the solution?. - London : Earthscan, 2007. - XVI,
   243 s.
     ISBN 978-1-84407-356-6 (ib.), 1-84407-356-4 (ib.)

   DOKID: 07d004420  Oppstilling: UBBSV 658.408 Hop

81  Høst, Håkon: Building the new governance in Norwegian apprenticeship or
   Høst, Håkon
    Building the new governance in Norwegian apprenticeship organisation. -
   Bergen : Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen, [2004]. - Bl. 123-141. - (Særtrykk / Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr
   10(2004))

   DOKID: 07d007556  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:10

82  Høst, Håkon: Who will nurse us in our old age?
   Høst, Håkon
    Who will nurse us in our old age? : on the erosion of social and cultural
   preconditions for care education. - Bergen : Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. - Bl. [139]-157. -
   (Særtrykk / Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen ; nr 13(2004))

   DOKID: 07d007559  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:13

83  Individual and organizational perspectives on emotion mana
   Individual and organizational perspectives on emotion management and
    display / edited by Wilfred J. Zerbe, Neal Ashkanasy, Charmine Härtel. -
    Amsterdam : Elsevier, 2006. - xxiii, 329 s. (Research on emotion in
    organizations ; vol.2)
      ISBN 0-7623-1310-2 (ib.), 978-0-7623-1310-5 (ib.)

   DOKID: 06d033712  Oppstilling: UBBSV 158.7 Ind

84  International documents on corporate responsibility
   International documents on corporate responsibility / edited by Stephen
    Tully. - Cheltenham : Edward Elgar, c2005. - XXX, 615 s.
      ISBN 1-84376-819-4 (ib.)

   DOKID: 07d005257  Oppstilling: UBBSV 658.408 Int

85  Jacobsson, Bengt: The transnationalisation of Nordic central administration
   Jacobsson, Bengt
    The transnationalisation of Nordic central administration. - Bergen :
   Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i
   Bergen, [2004]. - Bl. 32-55. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 7(2004))

   DOKID: 07d007551  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:7

86  Jenkins, Richard: Social identitet
   Jenkins, Richard
    Social identitet. - Århus : Academica, 2006. - 240 s. (Nedslag i
   sociologien)
     ISBN 978-87-7675-103-6 (h.), 87-7675-103-1 (h.), 978-87-7675-103-1
   (feil ISBN) (h)

   DOKID: 07d005804  Oppstilling: UBBSV 302.5 Jen

87  Jensen, Keld: Forhandlingshåndboken
   Jensen, Keld
    Forhandlingshåndboken : få det som du vil privat og på jobben. - [Oslo] :
   Damm, 2006. - 203 s.
     ISBN 978-82-04-11831-8 (ib.), 82-04-11831-7 (ib.) : Nkr 385.00

   DOKID: 07d007537  Oppstilling: UBBSV 658.4052 Jen

88  Jensen, Thor Øivind: Merkevarer
   Jensen, Thor Øivind
    Merkevarer : et tvetydig svar på forbrukernes og produsentenes svært
   ulike problemer. - Bergen : Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. - Bl. 246-259. -
   (Særtrykk / Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen ; nr 18(2004))

   DOKID: 07d007546  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:18

89  Jensen, Thor Øivind: A link between rights and obligations?
   Jensen, Thor Øivind
    A link between rights and obligations?. - Bergen : Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. -
   Bl. 143-152. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 17(2004))

   DOKID: 07d007547  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:17

90  Johannessen, Jon-Arild: Fremtidens bank
   Johannessen, Jon-Arild
    Fremtidens bank : verdiskaping i et globalisert samfunn. - Bergen :
   Fagbokforl., c2006. - 331 s.
     ISBN 978-82-450-0497-7 (ib.), 82-450-0497-9 (ib.) : Nkr 459.00

   DOKID: 07d007530  Oppstilling: UBBSV 332.1 Joh

91  Keddie, Nikki R.: Women in the Middle East
   Keddie, Nikki R.
    Women in the Middle East : past and present. - Princeton, N.J. : Princeton
   University Press, c2007. - XV, 389 s.
     ISBN 0-691-11610-5 (ib.), 0-691-12863-4 (h.)

   DOKID: 07d002789  Oppstilling: UBBSV 305.40956 Ked

92  Kjeldsen, Jens: Retorikk i vår tid
   Kjeldsen, Jens, 1967-
    Retorikk i vår tid : en innføring i moderne retorisk teori. - 2. utg. -
   [Oslo] : Spartacus, c2006. - 396 s.
     ISBN 978-82-430-0395-8 (h.), 82-430-0395-9 (h.) : Nkr 328.00

   DOKID: 07d005872  Oppstilling: UBBSV 808 Kje

93  Kjær Hansen, Jens Otto: I andres brød
   Kjær Hansen, Jens Otto
    I andres brød : strategisk informasjonsjournalistikk,
   virksomhetskommunikasjon og public relations. - Kristiansand : Høyskoleforl.,
   2006. - 335 s.
     ISBN 978-82-7634-690-9 (h.), 82-7634-690-1 (h.) : Nkr 398.00

   DOKID: 07d006919  Oppstilling: UBBSV 659.2 Kjæ

94  Kolonialverwaltung in Afrika zwischen zentraler Politik un (Vol. 18 av: Jahrbuch für europäische
   Kolonialverwaltung in Afrika zwischen zentraler Politik und lokaler
    Realität = Administration coloniale en Afrique entre politique centrale
    et réalité locale. = Colonial administration in Africa betweeen central
    policy and local reality. - Baden-Baden : Nomos, 2006. - XI, 406 s. -
    (Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte ; 18)
      ISBN 978-3-8329-2333-4 (ib.), 3-8329-2333-0 (ib.)

   DOKID: 07d006752  Oppstilling: UBBSV 351.4 Jah/18

95  Korb, Kevin B.: Bayesian artificial intelligence
   Korb, Kevin B. Bayesian artificial intelligence. - Boca Raton, Fla. :
   Chapman & Hall/CRC, c2004. - 364 s. (Series in computer science and data
   analysis)Finnes også som: 060474319
     ISBN 1-58488-387-1 (ib.)

   DOKID: 07d005265  Oppstilling: UBBSV 006.3 Kor

96  Kunnskap, næringsutvikling og innovasjonspolitikk
   Kunnskap, næringsutvikling og innovasjonspolitikk / Olav R. Spilling (red.). -
    Bergen : Fagbokforl., c2007. - 214 s.
      ISBN 978-82-450-0549-3 (ib.) : Nkr 279.00

   DOKID: 07d007056  Oppstilling: UBBSV 338.9481 Kun

97  Kveseth, Per: Samholdstanken selv er grunnpilaren
   Kveseth, Per
    Samholdstanken selv er grunnpilaren : Follum bruks arbeiderforening
   1906-2006. - [Hønefoss] : [Foreningen], 2006. - 192, [10] s.
     ISBN 82-92259-03-1 (ib.)

   DOKID: 07d007526  Oppstilling: UBBSV 331.88176 Kve

98  The Law of armed conflict
   The Law of armed conflict : constraints on the contemporary use of military
    force / edited by Howard M. Hensel. - Aldershot : Ashgate, c2005. - XIV,
    266 s. (Global interdisciplinary studies series)
      ISBN 978-0-7546-4543-6, 978-0-7546-7113-5(feil ISBN), 0-7546-4543-6
    (ib.)

   DOKID: 07d005837  Oppstilling: UBBSV 341.6 Law

99  Local science vs. global science
   Local science vs. global science : approaches to indigenous knowledge in
    international development / edited by Paul Sillitoe. - New York : Berghahn
    Books, 2007. - XI, 288 s. (Studies in environmental anthropology and
    ethnobiology ; vol. 4)
      ISBN 1-84545-014-0 (ib.)

   DOKID: 07d003702  Oppstilling: UBBSV 306.42 Loc

100  Lundberg, Maria: Kystriksveien
   Lundberg, Maria
    Kystriksveien : en reise gjennom øyeblikk. - [Kristiansund] : Kom forl.,
   2006. - 165 s.
     ISBN 978-82-92496-34-3 (ib.), 82-92496-34-3 (ib.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d007528  Oppstilling: UBBSV 914.84 Lun

101  Lægreid, Per: Europeanization of central government administration in th
   Lægreid, Per
    Europeanization of central government administration in the Nordic states. -
   Bergen : Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen, [2004]. - Bl. [347]-369. - (Særtrykk / Institutt
   for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr
   11(2004))

   DOKID: 07d007557  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:11

102  Lægreid, Per: Den norske sykehusreformen
   Lægreid, Per
    Den norske sykehusreformen : mer sentral politisk styring enn fristilling?.
   - Bergen : Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen, [2006]. - Bl. [19]-[36]. - (Særtrykk / Institutt
   for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr
   6(2006))

   DOKID: 07d007454  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2006:6

103  Lægreid, Per: The Norwegian hospital reform
   Lægreid, Per
    The Norwegian hospital reform : balancing political control and enterprse
   autonomy?. - Bergen : Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap-
   , Universitetet i Bergen, [2006]. - S. [1027]-1064. - (Særtrykk / Institutt
   for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr
   7(2006))

   DOKID: 07d007452  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2006:7

104  MacNulty, W. Kirk: Frimureri
   MacNulty, W. Kirk
    Frimureri : historie, ritualer og mysterier. - Oslo : Orion, c2006. - 320
   s.
     ISBN 978-82-458-0804-9 (ib.), 82-458-0804-0 (ib.) : Nkr 448.00

   DOKID: 07d007430  Oppstilling: UBBSV 366.1 Mac

105  Index to volumes 1 to 30, 1976-2005 (del av: The Maghreb review
   The Maghreb review : a bi-monthly journal on North African affairs = revue
    bimestrielle consacrée à l'Afrique du Nord. - London : The Maghreb Review.
      ISSN 0309-457x
    - Index to volumes 1 to 30, 1976-2005 = Index pour les années 1976-2005.
     2006. - 43 s.

   DOKID: 07d009409  Oppstilling: UBBSV Z Mag

106  Mamdani, Mahmood: Citizen and subject
   Mamdani, Mahmood
    Citizen and subject : contemporary Africa and the legacy of late
   colonialism. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, c1996. - XII,
   353 s. (Princeton studies in culture/power/history)
     ISBN 0-691-01107-9 (ib.), 0-691-02793-5 (h.)

   DOKID: 07d006950  Oppstilling: UBBSV Pensum 320.96 Mam

107  McKee, Alan: The public sphere
   McKee, Alan
    The public sphere : an introduction. - New York : Cambridge University
   Press, 2005. - XI, 265 s.
     ISBN 0-521-54990-6 (h.)

   DOKID: 07d000561  Oppstilling: UBBSV Pensum 302.23 McK

108  McMillan, Elizabeth: Complexity, organizations and change
   McMillan, Elizabeth
    Complexity, organizations and change : an essential introduction. - London :
   Routledge, 2006. - VIII, 193 s. (Routledge studies on complexity in
   management : 1)
     ISBN 041531447x (ib.), 041539502x (h.)

   DOKID: 07d004305  Oppstilling: UBBSV 302.35 McM

109  Mikkelsen, Karen Marie: Ingen kommer fra Lisboa
   Mikkelsen, Karen Marie
    Ingen kommer fra Lisboa : identitetshåndtering, endring og sosial
   mobilitet i portugisisk middelklasse. - Bergen : [K.M.Mikkelsen], 2006. -
   116 s.

   DOKID: 07d006581  Oppstilling: UBBSV MsEx

110  Mintz, Sidney W.: Sweetness and power
   Mintz, Sidney W.
    Sweetness and power : the place of sugar in modern history. - [Oslo] :
   Unipub, [2003?]. - 30, 274 s., pl. (Unipubkompendier)

   DOKID: 06d031566  Oppstilling: UBBSV 394.12 Min

111  Mobile communication and society
   Mobile communication and society : a global perspective : a project of the
    Annenberg Research Network on international communication / Manuel
    Castells ... [et al.]. - Cambridge, Mass. : MIT Press, c2007. - XII, 331
    s. (The information revolution & global politics)
      ISBN 0-262-03355-0 (ib.)

   DOKID: 07d004514  Oppstilling: UBBSV 303.4833 Mob

112  Mortensen, Ole: Få jobben
   Mortensen, Ole
    Få jobben : bli en verdifull medarbeider : en guide for deg som vil sikre
   karrieren din. - Oslo : Karrierehuset, [2006]. - 141 s.
     ISBN 82-997288-0-0 (ib.)

   DOKID: 07d007541  Oppstilling: UBBSV 650.1 Mor

113  Moses, Jonathon W.: International migration
   Moses, Jonathon W. International migration : globalization's last frontier. -
   London : Zed Books, 2006. - XIV, 253 s. (Global issues)
     ISBN 978-1-84277-658-2 (ib.), 1-84277-658-4 (ib.), 978-1-84277-659-9 (h.),
   1-84277-659-2 (h.), 1-55266-194-6 (Fernwood) ( h.)

   DOKID: 07d004495  Oppstilling: UBBSV 325 Mos

114  Mund, Øyvind: Gylne tider
   Mund, Øyvind
    Gylne tider : nye møter med gamle helter. - [Oslo] : Damm, 2006. - 239 s.
     ISBN 978-82-04-12623-8 (h.), 82-04-12623-9 (h.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d011784  Oppstilling: UBBSV 791.4572 Mun

115  Murray, Rachel: Human rights in Africa
   Murray, Rachel
    Human rights in Africa : from the OAU to the African Union. - Cambridge :
   Cambridge University Press, 2004. - VIII, 349 s.
     ISBN 0-521-83917-3 (ib.)

   DOKID: 07d001357  Oppstilling: UBBSV 323.096 Mur

116  Narud, Hanne Marthe: Demokrati og ansvar
   Narud, Hanne Marthe
    Demokrati og ansvar : politisk representasjon i et flerpartisystem. -
   [Oslo] : Damm, 2007. - 384 s.
     ISBN 978-8204-13006-8 (ib.) : Nkr 449.00

   DOKID: 07d005756  Oppstilling: UBBSV 324 Nar

117  Neset, Birthe: Bonds and boundaries
   Neset, Birthe
    Bonds and boundaries : an analysis of everyday practices and performances
   in a Catholic enclave of working class Belfast. - Bergen : [B.Neset], 2006. -
   VII, 99 s.

   DOKID: 07d006830  Oppstilling: UBBSV MsEx

118  Nitter, Birgitte: Det skjulte folket
   Nitter, Birgitte
    Det skjulte folket : et møte med islendingene og andre verdener. - Bergen :
   [B.Nitter], 2006. - V, 190 s.

   DOKID: 07d006842  Oppstilling: UBBSV MsEx

119  Nordström, Björn: Australia
   Nordström, Björn
    Australia : en guidebok. - [Oslo] : Damm, 2005. - 735 s., pl. (Vagabond)
     ISBN 82-04-10881-8 (h.) : Nkr 269.00

   DOKID: 07d007733  Oppstilling: UBBSV 919.404 Nor

120  Norsk utviklingshjelps historie
   Norsk utviklingshjelps historie / [billedredaksjon ved forlaget og Vibeke
    Kieding]. - Bergen : Fagbokforl., c2003-  . - b.

   DOKID: 03d038083  Oppstilling: UBBSV

121  Norway in transition
   Norway in transition : transforming a stable democracy / edited by Øyvind
    Østerud. - London : Routledge, 2007. - 219 s.
      ISBN 978-0-415-37821-5 (ib.), 0-415-37821-4 (ib.)

   DOKID: 07d005809  Oppstilling: UBBSV 320.9481 Nor

122  Nyeng, Frode: A not very American perspective on corporate social respon
   Nyeng, Frode A not very American perspective on corporate social
   responsibility : responsibility for what?. - Oslo : Cappelen akademisk,
   c2007. - 182 s.
     ISBN 978-82-02-26408-6 (h.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d007284  Oppstilling: UBBSV 174.4 Nye

123  Olsen, Kine: Boligpriser i en by i vekst
   Olsen, Kine, 1981
    Boligpriser i en by i vekst : en hedonisk analyse av boiligmarkedet i
   Hammerfest. - Bergen : [K.Olsen], 2006. - V, 60 s.

   DOKID: 07d009314  Oppstilling: UBBSV MsEx

124  Olstad, Finn: Norsk sjømannsforbunds historie
   Olstad, Finn
    Norsk sjømannsforbunds historie. - Oslo : Pax, 2006-  . - b.

   DOKID: 07d006916  Oppstilling: UBBSV 331.88113875 Ols

125  Ommedal, Rune André: Gevinstar ved eit mindre kapitalintensivt jordbruk?
   Ommedal, Rune André
    Gevinstar ved eit mindre kapitalintensivt jordbruk? : av Rune Andrè
   Ommedal. - Bergen : [R.A.Ommedal], 2006. - V, 65 s.

   DOKID: 07d007843  Oppstilling: UBBSV MsEx

126  Ong, Aihwa: Neoliberalism as exception
   Ong, Aihwa
    Neoliberalism as exception : mutations in citizenship and sovereignty. -
   Durham : Duke University Press, 2006. - 292 s.
     ISBN 0-8223-3736-3 (ib.), 978-0-8223-3748-5 (h.), 0-8223-3748-7 (h.)

   DOKID: 07d004533  Oppstilling: UBBSV 323.6901 Ong

127  Organisert kjøpekraft
   Organisert kjøpekraft : forbrukersamvirkets historie i Norge / [forfattet
    av:] Even Lange, (red.) ... [et al.] ; [bilderedaktør: Marte Gresvik]. -
    Oslo : Pax, 2006. - 681 s.
      ISBN 82-530-2926-8 (ib.) : Nkr 498.00

   DOKID: 07d007439  Oppstilling: UBBSV 334.509481 Org

128  Ottosen, Rune: Norsk pressehistorie
   Ottosen, Rune
    Norsk pressehistorie. - Oslo : Samlaget, 2002. - 240 s.
     ISBN 82-521-5750-5 (h.)

   DOKID: 07d005543  Oppstilling: UBBSV 078.109 Ott

129  Parayno, Phares P.: The dynamics of indebtedness
   Parayno, Phares P.
    The dynamics of indebtedness : the case of the Philippines. - Bangkok :
   Asian Institute of Technology, 1989. - VII, 141 s.

   DOKID: 07d005270  Oppstilling: UBBSV 336.3435 Par

130  Plokhy, Serhii: The origins of the Slavic nations
   Plokhy, Serhii
    The origins of the Slavic nations : premodern identities in Russia,
   Ukraine, and Belarus. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XIX,
   379 s.
     ISBN 978-0-521-86403-9 (ib.), 0-521-86403-8 (ib.)

   DOKID: 07d005628  Oppstilling: UBBSV 947 Plo

131  Populismus
   Populismus : Gefahr für die Demokratie oder nützliches Korrektiv? / Frank
    Decker (Hrsg.). - 1.Aufl. - Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften,
    c2006. - 254 s.
      ISBN 3531145371 (h.)

   DOKID: 07d005757  Oppstilling: UBBSV 323.042 Pop

132  Postcommunist Belarus
   Postcommunist Belarus / edited by Stephen White, Elena Korosteleva, and John
    Löwenhardt. - Lanham, M.D. : Rowman & Littlefield Publishers, c2005. -
    XII, 192 s.
      ISBN 0-7425-3555-x (ib.)

   DOKID: 07d005630  Oppstilling: UBBSV 320.9478 Pos

133  Poverty
   Poverty : an international glossary / edited by Paul Spicker, Sonia Alvarez
    Leguizamón & David Gordon. - 2nd ed. - London : Zed Books ; [Bergen] :
    CROP, c2007. - 246 s. (CROP international studies in poverty research)
      ISBN 978-1-84277-823-4 (h.), 1-84277-823-4 (h.), 978-1-84277-822-7 (ib.),
    1-84277-822-6 (ib.)

   DOKID: 07d006755  Oppstilling: UBBSV 362.5 Pov

134  Public governance
   Public governance / edited by Mark Bevir. - London : Sage, 2007. - 4 v.
    (Sage library of political science)
      ISBN 9781412921459 (ib.)

   DOKID: 06d005296  Oppstilling: UBBSV 320.011 Pub

135  Public policy (Vol. 3 av: Public governance
   Public governance / edited by Mark Bevir. - London : Sage, 2007. - 4 v.
    (Sage library of political science)
      ISBN 9781412921459 (ib.)
    3: Public policy. 2007. - XXIV, 408 s.

   DOKID: 07d006900  Oppstilling: UBBSV 320.011 Pub/3

136  Public sector reform (Vol. 2 av: Public governance
   Public governance / edited by Mark Bevir. - London : Sage, 2007. - 4 v.
    (Sage library of political science)
      ISBN 9781412921459 (ib.)
    2: Public sector reform. 2007. - XXIV, 360 s.

   DOKID: 07d006899  Oppstilling: UBBSV 320.011 Pub/2

137  The Public sphere in Muslim societies
   The Public sphere in Muslim societies / Miriam Hoexter, Shmuel N.
    Eisenstadt, Nehemia Levtzion, editors. - Albany, N.Y. : State University
    of New York Press, c2002. - IX, 191 s. (SUNY series in Near Eastern
    studies)
      ISBN 0-7914-5367-7 (ib.), 0-7914-5368-5 (h.)

   DOKID: 06d024984  Oppstilling: UBBSV 322.10917671 Pub

138  Rasmussen, Terje: Nettmedier
   Rasmussen, Terje
    Nettmedier : journalistikk og medier på Internett. - 2. utg. - Bergen :
   Fagbokforl., 2006. - 213 s.
     ISBN 978-82-450-0475-5 (h.), 82-450-0475-8 (h.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d006976  Oppstilling: UBBSV 070.40285 Ras

139  Rewriting democracy
   Rewriting democracy : cultural politics in postmodernity / edited by
    Elizabeth Deeds Ermarth. - Aldershot : Ashgate, c2007. - XII, 136 s.
      ISBN 9780754649724 (ib.)

   DOKID: 07d005762  Oppstilling: UBBSV 321.8 Rew

140  The rise and rise of meritocracy
   The rise and rise of meritocracy / edited by Geoff Dench. - Oxford, UK ;
   Malden, MA : Blackwell Pub. in association with The Political Quarterly,
   2006. - X, 272 s.
     ISBN 978-1-4051-4719-4 (h.), 1-4051-4719-9 (h.)

   DOKID: 07d000940  Oppstilling: UBBSV 306.20904 Ris

141  Ritual in its own right
   Ritual in its own right : exploring the dynamics of transformation / edited
    by Don Handelman and Galina Lindquist. - New York : Berghahn Books, 2005. -
    VII, 232 s.
      ISBN 1-84545-051-5 (h.)

   DOKID: 07d000494  Oppstilling: UBBSV 392 Rit

142  Roness, Paul G.: Statlege organisasjonar i Norden
   Roness, Paul G.
    Statlege organisasjonar i Norden : kategoriseringar og kategoriar i teori
   og praksis. - Bergen : Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenska-
   p, Universitetet i Bergen, [2004]. - Bl. 5-27. - (Særtrykk / Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr
   12(2004))

   DOKID: 07d007558  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:12

143  Roness, Paul G.: Statsvitarfaget og organisasjonsutforming
   Roness, Paul G.
    Statsvitarfaget og organisasjonsutforming. - Bergen : Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2006]. -
   S. [229]-250. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 1(2006))

   DOKID: 07d007451  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2006:1

144  Roness, Paul G.: State employees' unions and administrative reforms
   Roness, Paul G.
    State employees' unions and administrative reforms : comparisons between
   Sweden, Norway, Australia and New Zealand. - Bergen : Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, [2004]. -
   Bl. [466]-474. - (Særtrykk / Institutt for administrasjon og
   organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr 9(2004))

   DOKID: 07d007555  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2004:9

145  Roppen, Johann: Medieindustrien
   Roppen, Johann
    Medieindustrien : ei innføring i medieøkonomi. - Oslo : Samlaget, c2004. -
   175 s. (Samlagets bøker for høgare utdanning)
     ISBN 82-521-6342-4 (h.)

   DOKID: 07d003462  Oppstilling: UBBSV Pensum 338.4730223 Rop
   DOKID: 06d001117  Oppstilling: UBBSV Pensum 338.4730223 Rop

146  Russell, Bertrand: Bertrand Russell om krig, fred og pasifisme
   Russell, Bertrand
    Bertrand Russell om krig, fred og pasifisme. - Oslo : Humanist forl., 2006.
   - 261 s.
     ISBN 978-82-92622-10-0 (h.), 82-92622-10-1 (h.) : Nkr 268.00

   DOKID: 07d007717  Oppstilling: UBBSV 172.42 Rus

147  Røed, Grethe: Fly now ... Pay later
   Røed, Grethe
    "Fly now ... Pay later" : kvinnelige fillipinske sykepleieres motivasjoner
   for arbeidsmigrasjon og ytre strukturelle påvirkninger. - Bergen : [G.Røed],
   2006. - 138 s.

   DOKID: 07d006584  Oppstilling: UBBSV MsEx

148  Sadowski-Rasters, Gaby: Communication and cooperation in the virtual workplace
   Sadowski-Rasters, Gaby
    Communication and cooperation in the virtual workplace : teamwork in
   computer-mediated-communication. - Cheltenham : Edward Elgar, 2006. - XI,
   192 s.
     ISBN 978-1-84542-587-6 (ib.), 1-84542-587-1 (ib.)

   DOKID: 07d005724  Oppstilling: UBBSV 302.35 Sad

149  Sandberg, Sveinung: Gatekapital
   Sandberg, Sveinung
    Gatekapital. - Oslo : Universitetsforl., c2006. - 262 s.
     ISBN 978-82-15-01104-2 (h.), 82-15-01104-7 (h.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d005393  Oppstilling: UBBSV 306.1 San

150  Sassi, Nizar: Fange 325
   Sassi, Nizar Fange 325 : dokumentar fra Guantánamo-leiren. - [Oslo] :
   Aschehoug, 2006. - 189 s.
     ISBN 978-82-03-23408-8 (ib.), 82-03-23408-9 (ib.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d011797  Oppstilling: UBBSV 365.45 Sas

151  Schein, Edgar H.: Organizational culture and leadership
   Schein, Edgar H.
    Organizational culture and leadership. - 3rd ed. - San Francisco :
   Jossey-Bass, c2004. - XVI, 437 s. (The Jossey-Bass business & management
   series)
     ISBN 0-7879-6845-5 (ib.)

   DOKID: 07d005777  Oppstilling: UBBSV 302.35 Sch

152  Schildkraut, Deborah J.: Press one for English
   Schildkraut, Deborah J.
    Press "one" for English : language policy, public opinion, and American
   identity. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, c2005. - X, 244 s.
     ISBN 0-691-11814-0 (ib.), 9780691130576 (h.), 0691130574 (h.)

   DOKID: 07d005170  Oppstilling: UBBSV 306.44973 Sch

153  Schütz, Alfred: Den sociala världens fenomenologi
   Schütz, Alfred
    Den sociala världens fenomenologi. - Göteborg : Daidalos, 2002. - 291 s.
     ISBN 91-7173-082-6 (h.)

   DOKID: 07d004444  Oppstilling: UBBSV 301.092SCH Sch

154  Selbekk, Vebjørn: Truet av islamister
   Selbekk, Vebjørn
    Truet av islamister. - Kjeller : Genesis, c2006. - 251 s., pl.
     ISBN 978-82-476-0332-1 (ib.), 82-476-0332-2 (ib.)

   DOKID: 07d007686  Oppstilling: UBBSV 323.443 Sel

155  Servicemötet
   Servicemötet : multidisciplinära öppningar / Hervé Corvellec och Hans
    Lindquist (red.). - Malmö : Liber, 2005. - 276 s.
      ISBN 91-47-07598-8 (h.)

   DOKID: 07d004502  Oppstilling: UBBSV 658.812 Ser

156  Shapiro, Stephanie: Reinventing the feature story
   Shapiro, Stephanie
    Reinventing the feature story : mythic cycles in American literary
   journalism. - Baltimore, Md. : Apprentic House, c2005. - XI, 111 s.
     ISBN 1-933051-00-0 (h.), 9781933051000 (h.)

   DOKID: 07d005775  Oppstilling: UBBSV 070.44 Sha

157  Sjursen, Helge: 1956: De baltiske staters valg av valutakursregime
   Sjursen, Helge 1956
    De baltiske staters valg av valutakursregime. - Bergen : [H.Sjursen], 2006.
   - 75 s.

   DOKID: 07d007861  Oppstilling: UBBSV MsEx

158  Skivenes, Marit: Varslere
   Skivenes, Marit
    Varslere : en bok om arbeidstakere som sier ifra!. - Oslo : Gyldendal
   akademisk, 2006. - 193 s.
     ISBN 978-82-05-35330-5 (h.), 82-05-35330-1 (h.)

   DOKID: 07d009226  Oppstilling: UBBSV 331.25 Ski

159  Skjervheim, Kjersti: This is where we build our dreams
   Skjervheim, Kjersti
    "This is where we build our dreams" : university, students and social
   movements in Kathmandu, Nepal. - Bergen : [K.Skjervheim], 2006. - 133 s.

   DOKID: 07d007062  Oppstilling: UBBSV MsEx

160  Solstad, Asgeir: Pengene og livet
   Solstad, Asgeir
    Pengene og livet : økonomisk rådgivning i sosialt arbeid. - Oslo :
   Universitetsforl., c2006. - 207 s.
     ISBN 978-82-15-00921-6 (h.), 82-15-00921-2 (h.) : Nkr 199.00

   DOKID: 07d007435  Oppstilling: UBBSV 362.582 Sol

161  Southard, Beate: Being naked is one way we pray here
   Southard, Beate
    "Being naked is one way we pray here" : boundaries of naturalness in a New
   Age community in California. - Bergen : [B.Southard], 2006. - 130 s.

   DOKID: 07d007050  Oppstilling: UBBSV MsEx

162  [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Documents on British policy overseas
   Documents on British policy overseas / edited by Rohan Butler and M. E.
    Pelly ; assisted by H. J. Yasamee. - London : HMSO, 1984-  . - b.
    Ser. 3: 1997-   . - b.
     5: The Southern Flank in crisis, 1973-1976. 2006. - LIX, 545 s.
       ISBN 0-7146-5114-1 (ib.), 978-0-7146-5114-9 (ib.), 0203496272,
      9780203496275

   DOKID: 06d030580  Oppstilling: UBBSV 327.41 Doc/5

163  Stacey, Ralph D.: Complex responsive processes in organizations
   Stacey, Ralph D.
    Complex responsive processes in organizations : learning and knowledge
   creation. - London : Routledge, 2001. - X, 258 s. (Complexity and emergence
   in organizations)
     ISBN 0-415-24918-x (ib.), 0-415-24919-8 (h.)

   DOKID: 07d003955  Oppstilling: UBBSV 302.35 Sta

164  Steensen, Steen: Beboerne
   Steensen, Steen
    Beboerne : en dokumentar om livet på Lille Tøyen sykehjem. - Oslo :
   Spartacus, c2006. - 273 s.
     ISBN 82-430-0378-9 (ib.) : Nkr 268.00

   DOKID: 07d007543  Oppstilling: UBBSV 362.16 Ste

165  Storhaug, Hege: Men størst av alt er friheten
   Storhaug, Hege
    Men størst av alt er friheten : om innvandringens konsekvenser. - Oslo :
   Kagge, c2006. - 300 s.
     ISBN 978-82-489-0655-1 (ib.), 82-489-0655-8 (ib.) : Nkr 349.00

   DOKID: 07d006129  Oppstilling: UBBSV 325.481 Sto
   DOKID: 07d006917  Oppstilling: UBBSV 325.481 Sto

166  Strømsvåg, Linn: Implementeringen av Kyoto-avtalen i Europa
   Strømsvåg, Linn
    Implementeringen av Kyoto-avtalen i Europa : EUs tradingsystem for
   CO[ind]2-kvoter. - Bergen : [L.Strømsvåg], 2006. - 57 s.

   DOKID: 07d007857  Oppstilling: UBBSV MsEx

167  Strønen, Iselin Åsedotter: For us this is Utopia coming true
   Strønen, Iselin Åsedotter
    "For us this is Utopia coming true" : Venezuela's Bolivarian Revolution
   and popular movements in a Caracas barrio. - Bergen : [I.Å.Strønen], 2006. -
   137 s., pl.

   DOKID: 07d007028  Oppstilling: UBBSV MsEx

168  Sunstein, Cass R.: Infotopia
   Sunstein, Cass R.
    Infotopia : how many minds produce knowledge. - Oxford : Oxford University
   Press, 2006. - XI, 273 s.
     ISBN 978-0-19-518928-5 (ib.), 0-19-518928-0 (ib.)

   DOKID: 07d005249  Oppstilling: UBBSV 303.4833 Sun

169  Swiecicki, Jakub: Att försona polacker och tyskar
   Swiecicki, Jakub
    Att försona polacker och tyskar : en uppgift för det utvidgade EU. -
   Stockholm : Utrikespolitiska Institutet, 2004. - 32 s. - (Världspolitikens
   dagsfrågor ; 2004:4)
     ISBN 91-7183-367-6 (h.)

   DOKID: 07d006749  Oppstilling: UBBSV Z Vær/2004:2

170  Sætren, Harald: Facts and myths about research on public policy implementa
   Sætren, Harald
    Facts and myths about research on public policy implementation :
   out-of-fashion, allegedly dead, but still very much alive and relevant. -
   Bergen : Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap,
   Universitetet i Bergen, [2006]. - S. 559-582. - (Særtrykk / Institutt for
   administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen ; nr
   2(2006))

   DOKID: 07d007450  Oppstilling: UBBSV Z Uni/2006:2

171  Tang, Marthe Eikum: Pick me!
   Tang, Marthe Eikum
    Pick me! : offentleg adopsjon i Atlanta, Ga. USA. - Bergen : [M.E.Tang],
   2006. - 130 s.

   DOKID: 07d007069  Oppstilling: UBBSV MsEx

172  Teori og metode i geografi
   Teori og metode i geografi / Stein Ugelvik Larsen (red.). - Bergen :
    Fagbokforl., c2006. - 412 s.
      ISBN 978-82-7674-878-9 (h.), 82-7674-878-3 (h.) : Nkr 398.00

   DOKID: 07d005242  Oppstilling: UBBSV 910.01 Teo

173  Theories of democratic network governance
   Theories of democratic network governance / edited by Eva Sørensen and Jacob
    Torfing. - Basingstoke : Palgrave Macmillian, 2007. - XIV, 356 s.
      ISBN 978-1-4039-9528-5 (ib.), 1-4039-9528-1 (ib.)

   DOKID: 07d000562  Oppstilling: UBBSV 320.011 The

174  Theories of governance (Vol. 1 av: Public governance
   Public governance / edited by Mark Bevir. - London : Sage, 2007. - 4 v.
    (Sage library of political science)
      ISBN 9781412921459 (ib.)
    1: Theories of governance. 2007. - LXII, 400 s.

   DOKID: 07d006898  Oppstilling: UBBSV 320.011 Pub/1

175  Til å leve med-
   Til å leve med- : innspill og ytringer ved Leieboerforeningens 70-års
    jubileum 2003 / [redaktører: Christian Hellevang og Lars Aasen]. - Oslo :
    Leieboerforeningen, 2003. - 92 s.
      ISBN 82-996858-1-8 (h.)

   DOKID: 07d007718  Oppstilling: UBBSV 307.336 Til

176  Tomforde, Maren: The Hmong mountains
   Tomforde, Maren
    The Hmong mountains : cultural spatiality of the Hmong in Northern
   Thailand. - Münster : LIT Verlag, 2006. - 478 s. (Southeast Asian
   modernities ; Bd. 5)
     ISBN 3825893138 (h.)

   DOKID: 07d006211  Oppstilling: UBBSV 306.09593 Tom

177  Torgerson, Douglas: The promise of green politics
   Torgerson, Douglas
    The promise of green politics : environmentalism and the public sphere. -
   Durham, N.C. : Duke University Press, 1999. - XVI, 218 s.
     ISBN 0-8223-2337-0, 0-8223-2370-2

   DOKID: 07d003096  Oppstilling: UBBSV 320.5015745 Tor

178  Transnational television worldwide
   Transnational television worldwide : towards a new media order / edited by
   Jean K. Chalaby. - London : I.B. Tauris, 2005. - 263 s.Finnes også som:
   070609039
     ISBN 1-85043-547-2 (ib.), 1-85043-548-0 (h.)

   DOKID: 07d004606  Oppstilling: UBBSV 302.2345 Tra

179  Treider, Hans Petter: København for livsnytere
   Treider, Hans Petter
    København for livsnytere. - Bergen : Vigmostad & Bjørke, c2006. - 319 s.
     ISBN 978-82-419-0422-6 (h.), 82-419-0422-3 (h.) : Nkr 279.00

   DOKID: 07d007736  Oppstilling: UBBSV 914.8913 Tre

180  Tungland, Hogne: Simulering av en liten åpen økonomi i GAMS
   Tungland, Hogne
    Simulering av en liten åpen økonomi i GAMS. - Bergen : [H.Tungland], 2006. -
   50 s.

   DOKID: 07d007764  Oppstilling: UBBSV MsEx

181  Ung i Norge
   Ung i Norge : skole, fritid og ungdomskultur / Åse Strandbu og Tormod Øia
    (red.). - Oslo : Cappelen akademisk forl., c2007. - 197 s.
      ISBN 978-82-02-26287-7 (h.), 82-02-26287-9 (h.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d005889  Oppstilling: UBBSV 305.235 Ung

182  Ungdomslaget Fram : Fram i hundre
   Ungdomslaget Fram (Osterøy)
    "Fram" i hundre : ungdomslaget "Fram" 1905-2005. - Valestrandsfossen :
   Ungdomslaget, 2005. - 143 s.
     ISBN 82-303-0597-8 (h.) : Nkr 150.00

   DOKID: 07d011786  Oppstilling: UBBSV 369.2483657 Ung

183  Den Usynlige hånd?
   Den Usynlige hånd? : kjønnsmakt og moderne arbeidsliv / Anne Lise
    Ellingsæter og Jorun Solheim (red.). - Oslo : Gyldendal akademisk, 2002. -
    424 s.
      ISBN 82-05-30563-3 (h.)

   DOKID: 07d005525  Oppstilling: UBBSV 331.4 Usy

184  Vaage, Ivar: Med vilje til vekst
   Vaage, Ivar
    Med vilje til vekst : HMR 50 år : 1956-2006. - Bergen : Eide, c2006. - 143
   s.
     ISBN 978-82-514-0673-0(feil ISBN) (ib.), 82-514-0673-0 (ib.)

   DOKID: 07d007671  Oppstilling: UBBSV 338.7629 Våg

185  Van Cott, Donna Lee: From movements to parties in Latin America
   Van Cott, Donna Lee
    From movements to parties in Latin America : the evolution of ethnic
   politics. - Cambridge : Cambridge University Press, 2005. - XXII, 276 s.
     ISBN 978-0-521-85502-0 (ib.), 0-521-85502-0 (ib.)

   DOKID: 07d005259  Oppstilling: UBBSV 324.28 Van

186  Varghese, Mathew Akkanad: New urban spatialities
   Varghese, Mathew Akkanad
    New urban spatialities : public spaces and new religious assertions in the
   Ernakulam urban complex. - Bergen : [M.Varghese], 2006. - V, 170 s.

   DOKID: 07d006580  Oppstilling: UBBSV MsEx

187  Vestrheim, Kristin: Desires for land, projects for the future
   Vestrheim, Kristin
    Desires for land, projects for the future : Brazilian sem-terra families
   reconstrudting everyday life. - Bergen : [K.Vestrheim], 2006. - IV, 188 s.

   DOKID: 07d007088  Oppstilling: UBBSV MsEx

188  Vilby, Knud: Den globale reisen
   Vilby, Knud
    Den globale reisen. - 3. utg. - Oslo : Universitetsforl., c2006. - 421 s.
     ISBN 978-82-15-00870-7 (h.), 82-15-00870-4 (h.) : Nkr 359.00

   DOKID: 07d007542  Oppstilling: UBBSV 303.4833 Vil

189  Vår skjebne i vår hånd (Vol. 1 av: Olstad, Finn: Norsk sjømannsforbunds historie
   Olstad, Finn
    Norsk sjømannsforbunds historie. - Oslo : Pax, 2006-  . - b.
    B. 1: Vår skjebne i vår hånd. 2006. - 602 s.
       ISBN 978-82-530-2932-0 (ib.), 82-530-2932-2 (ib.)

   DOKID: 07d006915  Oppstilling: UBBSV 331.88113875 Ols/1

190  Watkins-Goffman, Linda: Understanding cultural narratives
   Watkins-Goffman, Linda
    Understanding cultural narratives : exploring identity and the
   multicultural experience. - Ann Arbor : University of Michigan Press, c2006. -
   xi, 121 s. (Michigan teacher training)
     ISBN 0-472-03034-5 (h.), 978-0-472-03034-7 (h.)

   DOKID: 06d032906  Oppstilling: UBBSV 305.8 Wat

191  Watle, Per Arne: Den rause lederen
   Watle, Per Arne
    Den rause lederen : på jakt etter meningen med arbeidslivet. - Oslo :
   Kagge, c2006. - 157 s.
     ISBN 978-82-489-0656-8 (ib.), 82-489-0656-6 (ib.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d007673  Oppstilling: UBBSV 658.409 Wat

192  Wikan, Unni: Managing turbulent hearts
   Wikan, Unni
    Managing turbulent hearts : a Balinese formula for living. - Chicago :
   University of Chicago Press, 1990. - XXVI, 343 s.
     ISBN 0-226-89678-1, 0-226-89680-3

   DOKID: 91d005625  Oppstilling: UBBSV 306.095986 Wik

193  Wintrobe, Ronald: Rational extremism
   Wintrobe, Ronald
    Rational extremism : the political economy of radicalism. - Cambridge :
   Cambridge University Press, 2006. - X, 286 s.
     ISBN 0-521-85964-6 (ib.), 9780521859646 (ib.)

   DOKID: 06d034131  Oppstilling: UBBSV 303.62 Win

194  Women and entrepreneurship
   Women and entrepreneurship : contemporary classics / edited by Candida G.
    Brush ... [et al.]. - Cheltenham : Edward Elgar, c2006. - XXIII, 616 s.
    (The International library of entrepreneurship ; 2) (An Elgar reference
    collection)
      ISBN 978-1-84542-259-2 (ib.), 1-84542-259-7 (ib.)

   DOKID: 06d014216  Oppstilling: UBBSV 338.04082 Wom

195  Women, quotas and politics
   Women, quotas and politics / edited by Drude Dahlerup. - London : Routledge,
    2006. - XII, 312 s. (Routledge research in comparative politics ; 10)
      ISBN 0-415-37549-5 (ib.)

   DOKID: 06d033027  Oppstilling: UBBSV 323.34 Wom

196  Working the spaces of neoliberalism
   Working the spaces of neoliberalism : activism, professionalisation and
    incorporation / edited by Nina Laurie and Liz Bondi. - Malden, Mass. :
    Blackwell, 2005. - VI, 243 s.
      ISBN 1-4051-3800-9 (h.)

   DOKID: 07d005260  Oppstilling: UBBSV 303.482 Wor

197  Yin, Robert K.: Applications of case study research
   Yin, Robert K.
    Applications of case study research. - 2nd ed. - Thousand Oaks, Calif. :
   Sage Publications, c2003. - XVIII, 173 s. (Applied social research methods
   series ; vol. 34)
     ISBN 0-7619-2551-1 (h.), 0-7619-2550-3 (ib.)

   DOKID: 07d000512  Oppstilling: UBBSV 300.722 Yin

198  Zweifel, Peter: Health economics
   Zweifel, Peter
    Health economics. - New York : Oxford University Press, 1997. - XVIII, 382
   s.
     ISBN 0-19-510813-2 (ib.)

   DOKID: 07d006237  Oppstilling: UBBSV Pensum 362.10681 Zwe