1   1968
   1968 : opprør og motkultur på norsk / Tor Egil Førland og Trine Rogg Korsvik
   (red.). - Oslo : Pax, 2006. - 187 s.
     ISBN 978-82-530-2928-3 (ib.), 82-530-2928-4 (ib.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d001995  Oppstilling: UBBSV 948.1054 Nit

2   The 22rd report (Vol. 23 av: British social attitudes
   The 22rd report. - London : Sage, 2005. - XX, 422 s. - (Report / British
    and European social attitudes ; 23)
      ISBN 978-1-4129-3432-9 (ib.), 0-7619-4279-3 (ib.)

   DOKID: 07d000864  Oppstilling: UBBSV 303.38 Bri/23

3   [IKKE TIL UTLÅN]
   [IKKE TIL UTLÅN]. - xx. - xx.

   DOKID: 07d001742  Oppstilling: UBBSV

4   [uten bindtittel] (Vol. 2006 av: Sociological methodology (trykt utg.)
   Sociological methodology (trykt utg.) Sociological methodology : an official
   publication ... for the American Sociological Association. - Oxford :
   Blackwell.Finnes også som: 011243430
     ISSN 0081-1750
    Vol. 36, 2006: editor: Ross M. Stolzenberg. c2006. - XXIII, 345 s.
       ISBN 1-4051-6724-6 (ib.)

   DOKID: 07d001135  Oppstilling: UBBSV 301.01 Soc/2006

5   Alvarez, José: Cuba's agricultural sector
   Alvarez, José, 1940
    Cuba's agricultural sector. - Gainesville, Fla. : University Press of
   Florida, c2004. - XXVI, 306 s. (Contemporary Cuba)
     ISBN 0-8130-2754-3 (ib.)

   DOKID: 06d032464  Oppstilling: UBBSV 338.1097291 Alv

6   Ambler, Scott W.: Refactoring databases
   Ambler, Scott W.
    Refactoring databases : evolutionary database design. - Upper Saddle
   River, N.J. : Addison-Wesley, 2006. - XXVII, 350 s. (The Addison-Wesley
   signature series) (A Martin Fowler signature book)
     ISBN 0-321-29353-3 (ib.)

   DOKID: 06d033146  Oppstilling: UBBSV 005.74 Amb

7   Andreassen, Tor Wallin: Kunderelasjoner
   Andreassen, Tor Wallin
    Kunderelasjoner : markedsføringens økonomiske ansvar. - Oslo :
   Universitetsforl., c2006. - 194 s.
     ISBN 978-82-15-00823-3 (h.), 82-15-00823-2 (h.) : Nkr 279.00

   DOKID: 07d001990  Oppstilling: UBBSV 658.812 And

8   Andreassen, Tor Wallin: Serviceledelse
   Andreassen, Tor Wallin
    Serviceledelse : planlegging og styring av sannhetens øyeblikk. - 5. utg. -
   Oslo : Gyldendal akademisk, 2006. - 332 s.
     ISBN 978-82-05-35286-5 (h.), 82-05-35286-0 (h.) : Nkr 379.00

   DOKID: 07d001410  Oppstilling: UBBSV 658.812 And

9   Askheim, Ole Petter: Å leve er mer enn å overleve
   Askheim, Ole Petter
    Å leve er mer enn å overleve : funksjonshemmede med brukerstyrt personlig
   assistanse forteller. - Oslo : Gyldendal akademisk, 2006. - 199 s.
     ISBN 978-82-05-35857-7 (h.), 82-05-35857-5 (h.) : Nkr 249.00

   DOKID: 07d001406  Oppstilling: UBBSV 362.404 Ask

10  Bauman, Zygmunt: Flytende modernitet
   Bauman, Zygmunt
    Flytende modernitet. - 2. utg. - Oslo : Vidarforl., 2006. - 275 s.
   ([Erasmus-serien] ; [b. 8])
     ISBN 978-82-7990-046-7 (ib.), 82-7990-046-2 (ib.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d001896  Oppstilling: UBBSV 306.4 Bau

11  Beauvoir, Simone de: Amerika fra dag til dag
   Beauvoir, Simone de
    Amerika fra dag til dag. - Oslo : Pax, 2006. - 368 s.
     ISBN 82-530-2898-9 (h.) : Nkr 98.00

   DOKID: 07d001982  Oppstilling: UBBSV 917.3 Bea

12  Becher, Tony: Academic tribes and territories
   Becher, Tony
    Academic tribes and territories : intellectual enquiry and the cultures of
   disciplines. - Milton Keynes : Society for Research into Higher Education /
   Open University Press, 1989. - XIII, 200 s.
     ISBN 0-335-09220-9, 0-335-09221-7

   DOKID: 96d070046  Oppstilling: UBBSV 378 Bec

13  Bell, Daniel: The coming of post-industrial society
   Bell, Daniel
    The coming of post-industrial society : a venture in social forecasting. -
   London : Heinemann, 1974. - XIII, 507 s.
     ISBN 0-435-82066-4 (ib.)

   DOKID: 89d009655  Oppstilling: UBBSV 301 Bel

14  Beniston, Martin: Climatic change and its impacts
   Beniston, Martin
    Climatic change and its impacts : an overview focusing on Switzerland. -
   Dordrecht : Kluwer Academic, c2004. - X, 286 s. (Advances in global change
   research ; vol. 19)
     ISBN 1-4020-2345-6 (ib.)

   DOKID: 06d032987  Oppstilling: UBBSV 551.694 Ben

15  Birkeland, Turid: London
   Birkeland, Turid
    London. - [Oslo] : Damm, 2005. - 166 s., pl. (Damms reisebøker) (Din guide
   til storbyen)
     ISBN 82-496-0701-5 (h.)

   DOKID: 07d000855  Oppstilling: UBBSV 914.2104 Bir

16  Boge, Fredrik Ingmar: Time series analasys of the chlorophyll content in the Moz
   Boge, Fredrik Ingmar
    Time series analasys of the chlorophyll content in the Mozambique channel
   using GIS and remote sensing. - Bergen : [F.I.Boge], 2006. - XIII, 136 s.

   DOKID: 07d002385  Oppstilling: UBBSV MsEx

17  Boltanski, Luc: On justification
   Boltanski, Luc
    On justification : economies of worth. - Princeton N.J. : Princeton
   University Press, c2006. - VIII, 389 s. (Princeton studies in cultural
   sociology)
     ISBN 978-0-691-11837-6 (ib.), 0-691-11837-x (ib.), 978-0-691-12516-9 (h.),
   0-691-12516-3 (h.)

   DOKID: 06d032463  Oppstilling: UBBSV 300.1 Bol

18  Borgen, Svein Ole: Norsk landbrukssamvirke - fra forvaltning til marked
   Borgen, Svein Ole
    Norsk landbrukssamvirke - fra forvaltning til marked : roller og
   strategier = Norwegian agrifood cooperatives - from regulation to market :
   roles and strategies. - Oslo : SeMM, Senter for matpolitikk og marked :
   NILF, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, 2006. - 146 s.
     ISBN 82-7077-634-3 (h.)

   DOKID: 07d001997  Oppstilling: UBBSV 334.683 Bor

19  Buck, Marcus: Når folket får velge
   Buck, Marcus
    Når folket får velge : forsøkene med direkte valg av ordfører som
   deltakelses- og styringsreform. - Oslo : Kommuneforl., 2006. - 160 s.
     ISBN 978-82-446-1227-2 (h.), 82-446-1227-4 (h.) : Nkr 295.00

   DOKID: 07d000876  Oppstilling: UBBSV 324.609481 Buc

20  Canterbury, Dennis C.: Neoliberal democratization and new authoritarianism
   Canterbury, Dennis C.
    Neoliberal democratization and new authoritarianism. - Aldershot : Ashgate,
   2005. - 210 s.
     ISBN 0-7546-4347-6 (ib.), 978-0-7546-4347-0 (ib.)

   DOKID: 06d032668  Oppstilling: UBBSV 320.91724 Can

21  [uten bindtittel] (Vol. 3 av: Case study research
   Case study research / edited by Matthew David. - London : Sage, 2006. - 4 b.
    (Sage benchmarks in social research methods)
      ISBN 978-1-4129-0383-7, 1-4129-0383-1 (ib.)
    Vol. 3: 2006. - VI, 371 s.

   DOKID: 06d034036  Oppstilling: UBBSV 300.72 Cas/3

22  [uten bindtittel] (Vol. 1 av: Case study research
   Case study research / edited by Matthew David. - London : Sage, 2006. - 4 b.
    (Sage benchmarks in social research methods)
      ISBN 978-1-4129-0383-7, 1-4129-0383-1 (ib.)
    Vol. 1: 2006. - XLII, 381 s.

   DOKID: 06d034034  Oppstilling: UBBSV 300.72 Cas/1

23  Case study research
   Case study research / edited by Matthew David. - London : Sage, 2006. - 4 b.
    (Sage benchmarks in social research methods)
      ISBN 978-1-4129-0383-7, 1-4129-0383-1 (ib.)

   DOKID: 06d032510  Oppstilling: UBBSV 300.72 Cas

24  [uten bindtittel] (Vol. 4 av: Case study research
   Case study research / edited by Matthew David. - London : Sage, 2006. - 4 b.
    (Sage benchmarks in social research methods)
      ISBN 978-1-4129-0383-7, 1-4129-0383-1 (ib.)
    Vol. 4: 2006. - VI, 407 s.

   DOKID: 06d034037  Oppstilling: UBBSV 300.72 Cas/4

25  [uten bindtittel] (Vol. 2 av: Case study research
   Case study research / edited by Matthew David. - London : Sage, 2006. - 4 b.
    (Sage benchmarks in social research methods)
      ISBN 978-1-4129-0383-7, 1-4129-0383-1 (ib.)
    Vol. 2: 2006. - VI, 392 s.

   DOKID: 06d034035  Oppstilling: UBBSV 300.72 Cas/2

26  Censoring culture
   Censoring culture : contemporary threats to free expression / edited by
    Robert Atkins and Svetlana Mintcheva. - New York : New Press, 2006. -
    XXIV, 353 s.
      ISBN 978-1-59558-097-9 (ib.), 1-59558-097-2 (ib.)

   DOKID: 06d032505  Oppstilling: UBBSV 303.376 Cen

27  Charmetant, Jim: Gatelangs Berlin
   Charmetant, Jim Gatelangs Berlin. - 2. utg. - Oslo : Aschehoug, c2005. -
   [20] s. (noen fold.). (Aschehoug reiseguider)
     ISBN 82-03-23300-7 (h.) : Nkr 129.00

   DOKID: 07d000840  Oppstilling: UBBSV 914.325504 Cha

28  Christian communities in the Arab Middle East
   Christian communities in the Arab Middle East : the challenge of the future /
    edited by Andrea Pacini. - Oxford : Clarendon Press, 1998. - XIII, 365 s.
      ISBN 0-19-829388-7 (ib.)

   DOKID: 06d033009  Oppstilling: UBBSV 306.685056 Chr

29  A Companion to the anthropology of Japan
   A Companion to the anthropology of Japan / edited by Jennifer Robertson. -
    Malden, Mass. : Blackwell, 2005. - XXIII, 518 s. (Blackwell companions to
    anthropology ; 5)
      ISBN 978-0-631-22955-1, 0-631-22955-8 (ib.)

   DOKID: 06d033187  Oppstilling: UBBSV 306.0952 Com

30  Contesting democracy
   Contesting democracy : substance and structure in American political
    history, 1775-2000 / edited by Byron E. Shafer and Anthony J. Badger. -
    Lawrence, Kan. : University Press of Kansas, 2001. - XII, 271 s.
      ISBN 0-7006-1139-8 (h.), 0-7006-1138-x (ib.)

   DOKID: 06d032386  Oppstilling: UBBSV 320.973 Con

31  Coontz, Stephanie: I gode og onde dager
   Coontz, Stephanie
    I gode og onde dager : ekteskapets historie. - [Oslo] : Gyldendal, 2006. -
   349 s.
     ISBN 978-82-05-35107-3 (ib.), 82-05-35107-4 (ib.) : Nkr 339.00

   DOKID: 07d002226  Oppstilling: UBBSV 306.81 Coo

32  The Crisis of the state & regionalism in West Africa
   The Crisis of the state & regionalism in West Africa : identity, citizenship
   and conflict / edited by W. Alade Fawole & Charles Ukeje. - Dakar : Council
   for the Development of Social Science Research in Africa, c2005. - IX, 226
   s. (CODESRIA book series)
     ISBN 2-86978-166-0 (h.)

   DOKID: 06d021236  Oppstilling: UBBSV 320.966 Cri

33  Dahlberg, Rasmus: 1983
   Dahlberg, Rasmus 1983 : den kalde krigens høydepunkt. - Oslo : Humanist
   forl., 2006. - 288 s.
     ISBN 978-82-92622-18-6 (ib.), 82-92622-18-7 (ib.) : Nkr 328.00

   DOKID: 07d001669  Oppstilling: UBBSV 327.09045 Dah

34  Dryzek, John S.: Deliberative global politics
   Dryzek, John S.
    Deliberative global politics : discourse and democracy in a divided world. -
   Cambridge : Polity, 2006. - XII, 191 s.
     ISBN 978-0-7456-3412-8 (ib.), 978-0-7456-3413-5 (h.), 0-7456-3412-5 (ib.),
   0-7456-3413-3 (h.)

   DOKID: 06d033343  Oppstilling: UBBSV 321.8 Dry

35  Dryzek, John S.: The politics of the earth
   Dryzek, John S.
    The politics of the earth : environmental discourses. - 2nd ed. - Oxford :
   Oxford University Press, c2005. - XIII, 261 s.
     ISBN 978-0-19-927739-1 (h.), 0-19-927739-7 (h.)

   DOKID: 06d033407  Oppstilling: UBBSV 333.72 Dry

36  Dunn, John P.: Khedive Ismail's army
   Dunn, John P.
    Khedive Ismail's army. - New York : Routledge, 2005. - XVII, 264 s. (Cass
   military studies)
     ISBN 0-7146-5704-2 (ib.)

   DOKID: 06d007064  Oppstilling: UBBSV 355.00962 Dun

37  Duyvesteyn, Isabelle: Clausewitz and African war
   Duyvesteyn, Isabelle
    Clausewitz and African war : politics and strategy in Liberia and Somalia. -
   London : Frank Cass, 2005. - XIII, 184 s.
     ISBN 0-7146-5724-7 (ib.)

   DOKID: 06d006582  Oppstilling: UBBSV 303.66 Duy

38  Dwivedi, Ranjit: Conflict and collective action
   Dwivedi, Ranjit
    Conflict and collective action : the Sardar Sarovar Project in India. -
   New Delhi : Routledge, 2006. - XXXVI, 401 s.
     ISBN 0-415-40116-x (ib.)

   DOKID: 06d033356  Oppstilling: UBBSV 333.915 Dwi

39  Dwyer, Jim: 102 minutter
   Dwyer, Jim 102 minutter. - [Oslo] : Damm, 2006. - 338 s.
     ISBN 978-82-04-12348-0 (ib.), 82-04-12348-5 (ib.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d002244  Oppstilling: UBBSV 363.340974 Dwy

40  Ebadi, Shirin: Iran våkner
   Ebadi, Shirin
    Iran våkner : en beretning om revolusjon og håp. - [Oslo] : Damm, 2006. -
   240 s.
     ISBN 978-82-04-11559-1 (ib.), 82-04-11559-8 (ib.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d001068  Oppstilling: UBBSV 323.340955 Eba

41  Ellingsen, Mai-Britt: Slå en sprekk i statens vegg?
   Ellingsen, Mai-Britt
    Slå en sprekk i statens vegg? : sluttevaluering av prosjektet "Bindende
   avtaler mellom kommune, fylke og stat - et instrument i regional utvikling". -
   Tromsø : NORUT samfunnsforskning, 2005. - 122 s. - (Rapport / NORUT
   samfunnsforskning ; nr 10/05)
     ISBN 82-7697-205-5 (h.)

   DOKID: 07d000851  Oppstilling: UBBSV 307.141209481 Ell

42  Elsrud, Torun: Taking time and making journeys
   Elsrud, Torun
    Taking time and making journeys : narratives on self and the other among
   backpackers. - Lund : Department of Sociology, Lund University, 2004. - 227
   s. - (Lund dissertations in sociology ; 56)
     ISBN 91-7267-164-5 (h.)

   DOKID: 06d004067  Oppstilling: UBBSV 306.4812 Els

43  Emberland, Marius: Retorikk og realiteter
   Emberland, Marius
    Retorikk og realiteter : norsk menneskerettighetsdebatt på et sidespor?. -
   Oslo : Civita, c2006. - 128 s.
     ISBN 978-82-92581-16-2 (h.), 82-92581-16-2 (h.) : Nkr 149.00

   DOKID: 07d000858  Oppstilling: UBBSV 341.481 Emb

44  Engström, Thomas: Stora dansbandsboken 1963-2003
   Engström, Thomas, 1955
    Stora dansbandsboken 1963-2003 : ett stycke svensk dansbandshistoria. -
   Kode : Life is Fab Publ., 2003. - 447 s.
     ISBN 91-974369-1-7 (ib.)

   DOKID: 06d032670  Oppstilling: UBBSV 781.6409485 Eng

45  Eriksen, Thomas Hylland: Kosmopolitikk
   Eriksen, Thomas Hylland
    Kosmopolitikk : en optimistisk politikk for det 21. århundre. - [Oslo] :
   Cappelen, 2006. - 183 s.
     ISBN 978-82-02-26565-6 (h.), 82-02-26565-7 (h.) : Nkr 198.00

   DOKID: 07d001364  Oppstilling: UBBSV 303.482 Eri

46  Ethnographic fieldwork
   Ethnographic fieldwork : an anthropological reader / edited by Antonius
    C.G.M. Robben and Jeffrey A. Sluka. - Malden, Mass. : Blackwell, 2007. -
    XVI, 616 s. (Blackwell anthologies in social and cultural anthropology ;
    9)
      ISBN 978-1-4051-2593-2 (ib.), 1-4051-2593-4 (ib.), 978-1-4051-2592-5
    (h.), 1-4051-2592-6 (h.)

   DOKID: 06d032176  Oppstilling: UBBSV 306.0722 Eth

47  Europe's nascent state?
   Europe's nascent state? : public policy in the European Union / Johan From
    and Nick Sitter (eds). - Oslo : Gyldendal akademisk, 2006. - 327 s.
      ISBN 978-82-05-36243-7 (ib.), 82-05-36243-2 (ib.) : Nkr 399.00

   DOKID: 07d002187  Oppstilling: UBBSV 341.2422 Eur

48  The Fate of Africa's democratic experiments
   The Fate of Africa's democratic experiments : elites and institutions /
    edited by Leonardo A. Villalón and Peter VonDoepp. - Bloomington : Indiana
    University Press, c2005. - VIII, 324 s.
      ISBN 0-253-34575-8 (ib.), 0-253-21764-4 (h.)

   DOKID: 06d033041  Oppstilling: UBBSV 320.96 Fat

49  Foer, Franklin: Fotball forklarer verden!
   Foer, Franklin
    Fotball forklarer verden! : en (tvilsom) teori om globalisering. - Oslo :
   Spartacus, 2006. - 256 s. (Spartacus billigbok)
     ISBN 82-430-0357-6 (h.)

   DOKID: 07d000239  Oppstilling: UBBSV 796.334 Foe

50  From the seventeenth to the twenty-first century (Vol. 2 av: Dyson, R. W.: Natural law and politic
   Dyson, R. W.
    Natural law and political realism in the history of political thought. -
   New York : P. Lang, c2005-  . - 2 b. (Major concepts in politics and
   political theory ; vol. 25-26)
    Vol. 2: From the seventeenth to the twenty-first century. 2007. - XII, 277
     s.
       ISBN 978-0-8204-8882-0 (ib.), 0-8204-8882-8 (ib.)

   DOKID: 07d000352  Oppstilling: UBBSV 320.011 Dys/2

51  Från Le Pen till Pim Fortuyn
   Från Le Pen till Pim Fortuyn : populism och parlamentarisk högerextremism i
    dagens Europa / Jens Rydgren och Anders Widfeldt (red.). - Malmö : Liber,
    2004. - 236 s.
      ISBN 91-47-07376-4 (h.)

   DOKID: 06d011750  Oppstilling: UBBSV 324.2403 Frå

52  The Fujimori legacy
   The Fujimori legacy : the rise of electoral authoritarianism in Peru /
    edited by Julio F. Carrión. - University Park, Pa. : Pennsylvania State
    University Press, 2006. - XIII, 362 s.
      ISBN 0-271-02748-7 (h.), 0-271-02747-9 (ib.)

   DOKID: 06d033243  Oppstilling: UBBSV 320.985 Fuj

53  Gatelangs Lisboa
   Gatelangs Lisboa / forfattere: Raphaëlle Vinon ... [et al.] ; kart: Touring
   club italiano. - 2. rev. utg. - Oslo : Aschehoug, c2006. - [22] s. (noen
   fold.). (Aschehoug reiseguider)
     ISBN 82-03-23289-2 (h.) : Nkr 139.00

   DOKID: 07d000847  Oppstilling: UBBSV 914.6942504 Gat

54  Gatelangs Roma
   Gatelangs Roma / forfattere: Mélani Le Bris ... [et al.] ; oversatt av
   Marianne Edén. - 4. rev. utg. - Oslo : Aschehoug, 2006. - [19] s. (fold.).
   (Aschehoug reiseguider)
     ISBN 978-82-03-23414-9 (h.), 82-03-23414-3 (h.) : Nkr 139.00

   DOKID: 07d001098  Oppstilling: UBBSV 914.563204 Gat

55  Geografi
   Geografi : landskaper, ressurser, mennesker, utvikling / Øivind Dokken ...
    [et al.]. - 4. utg., bokmål[utg.]. - Oslo : Cappelen, 2006. - 291 s.
      ISBN 978-82-02-25526-8 (h.), 82-02-25526-0 (h.)

   DOKID: 07d001408  Oppstilling: UBBSV 910 Geo

56  Givens, Terri E.: Voting radical right in Western Europe
   Givens, Terri E.
    Voting radical right in Western Europe. - Cambridge : Cambridge University
   Press, 2005. - VIII, 178 s.
     ISBN 978-0-521-85134-3 (ib.), 0-521-85134-3 (ib.)

   DOKID: 06d033000  Oppstilling: UBBSV 324.2403 Giv

57  Grahm-Haga, Kaia Christina Irmelinsdatter: Institusjonalisering av forvaltningsrevisjonen
   Grahm-Haga, Kaia Christina Irmelinsdatter
    Institusjonalisering av forvaltningsrevisjonen : en studie av utviklingen
   i policy og praksis hos Riksrevisjonen i perioden 1994 - 2005. - Bergen :
   [K.C.I.Grahm-Haga], 2006. - III, 197 s.

   DOKID: 07d001545  Oppstilling: UBBSV MsEx

58  Grønner, Bjørn Christian: Historien om firma Bjørn Grønner A/S
   Grønner, Bjørn Christian Historien om firma Bjørn Grønner A/S. - Bergen :
   [Bjørn Grønner AS], 2002. - 132 s.
     ISBN 82981407555(feil ISBN) (ib.), 82-996493-0-7

   DOKID: 07d001060  Oppstilling: UBBSV 338.761381456 Grø

59  Gummesson, Evert: Mange-til-mange-markedsføring
   Gummesson, Evert
    Mange-til-mange-markedsføring : fra én-til-én til mange-til-mange i
   nettverksøkonomiens markedsføring. - [Oslo] : Kolle forl., c2006. - 200 s.
     ISBN 978-82-463-0031-3 (h.), 82-463-0031-8 (h.)

   DOKID: 07d000223  Oppstilling: UBBSV 658.84 Gum

60  Gylseth, Christopher Hals: En forbannet svartsmusket redaktør!
   Gylseth, Christopher Hals
    En forbannet svartsmusket redaktør! : Olav Thommessen og hans tid. -
   [Oslo] : Tiden, 2006. - 222 s.
     ISBN 978-82-05-35256-8 (ib.), 82-05-35256-9 (ib.) : Nkr 329.00

   DOKID: 07d001053  Oppstilling: UBBSV 070.92 Gyl

61  Hafstad, Anne: På helsa løs?
   Hafstad, Anne
    På helsa løs? : når pressen tar pulsen på helse-Norge. - Kristiansand :
   IJ-forl., 2006. - 204 s.
     ISBN 978-82-7147-269-6 (h.), 82-7147-269-0 (h.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d001984  Oppstilling: UBBSV 070.4493621 Haf

62  Hallin, Daniel C.: Comparing media systems
   Hallin, Daniel C.
    Comparing media systems : three models of media and politics. - Cambridge :
   Cambridge University Press, 2004. - xv, 342 s. (Communication, society, and
   politics)
     ISBN 0-521-83535-6 (ib.), 0-521-54308-8 (h.)

   DOKID: 06d030694  Oppstilling: UBBSV 302.23 Hal

63  Hamran, Olav: Himmel og jord i bevegelse
   Hamran, Olav
    Himmel og jord i bevegelse : Blå kors i hundre. - Oslo : Press, c2006. -
   224 s.
     ISBN 978-82-7547-224-1 (ib.), 82-7547-224-5 (ib.)

   DOKID: 07d001073  Oppstilling: UBBSV 362.292806 Ham

64  Handbook of organizational politics
   Handbook of organizational politics / edited by Eran Vigoda-Gadot, Amos
   Drory. - Cheltenham : Edward Elgar, 2006. - XX, 370 s.
     ISBN 978-1-84376-995-8 (ib.), 1-84376-995-6 (ib.)

   DOKID: 06d005289  Oppstilling: UBBSV 302.35 Han

65  Hansen, Svein Kolstad: Økonomi på tvers
   Hansen, Svein Kolstad
    Økonomi på tvers : grunnleggende økonomistyring for kommunale ledere. -
   Oslo : Gyldendal akademisk, 2006. - 288 s.
     ISBN 978-82-05-35469-2 (h.), 82-05-35469-3 (h.) : Nkr 349.00

   DOKID: 07d000236  Oppstilling: UBBSV 352.43214 Han

66  Hareide, Dag: Konfliktmegling
   Hareide, Dag
    Konfliktmegling : et nordisk perspektiv. - Oslo : Scandinavian Academic
   Press, c2006. - 348 s.
     ISBN 82-304-0020-2 (h.) : Nkr 348.00

   DOKID: 07d000241  Oppstilling: UBBSV 303.69 Har

67  Heath, Joseph: The rebel sell
   Heath, Joseph
    The rebel sell : how the counterculture became consumer culture. -
   Chichester : Capstone, 2006. - VII, 368 s.
     ISBN 978-1-84112-655-5 (h.), 1-84112-655-1 (h.)

   DOKID: 06d032181  Oppstilling: UBBSV 306.1 Hea

68  Heier, Johan: Guttehjemmet
   Heier, Johan
    Guttehjemmet. - [Oslo] : Oslo guttehjems sosialfond, 1998. - 96 s.
     ISBN 82-994704-0-4 (ib.)

   DOKID: 07d000849  Oppstilling: UBBSV 362.732 Hei

69  Hennestad, Bjørn W.: Endringsledelse og ledelsesendring
   Hennestad, Bjørn W.
    Endringsledelse og ledelsesendring : endringslæring for praktisk
   orienterte teoretikere og reflekterte praktikere. - Oslo : Universitetsforl.,
   c2006. - 239 s.
     ISBN 978-82-15-00641-3 (h.), 82-15-00641-8 (h.) : Nkr 349.00

   DOKID: 07d001362  Oppstilling: UBBSV 658.4063 Hen

70  Hepburn, Stephanie: Women's roles and statuses the world over
   Hepburn, Stephanie
    Women's roles and statuses the world over. - Lanham, Md. : Lexington Books,
   c2006. - VIII, 267 s.
     ISBN 978-0-7391-1356-1 (ib.), 0-7391-1356-9 (ib.)

   DOKID: 06d029099  Oppstilling: UBBSV 305.4209 Hep

71  Herman, Luc: Handbook of narrative analysis
   Herman, Luc
    Handbook of narrative analysis. - Lincoln, Neb. : University of Nebraska
   Press, c2005. - 231 s. (Frontiers of narrative series)
     ISBN 0-8032-7349-5 (ib.), 0-8032-2413-3 (h.)

   DOKID: 06d031111  Oppstilling: UBBSV 404.41 Her

72  Hertz, Noreena: The silent takeover
   Hertz, Noreena
    The silent takeover : global capitalism and the death of democracy. -
   London : Arrow Books, 2002. - VII, 312 s.
     ISBN 978-0-09-941059-1 (h.), 0-09-941059-1 (h.)

   DOKID: 06d031095  Oppstilling: UBBSV 330.122 Her

73  Hjellbrekke, Johs.: Sosial mobilitet
   Hjellbrekke, Johs.
    Sosial mobilitet. - Oslo : Samlaget, c2006. - 174 s. (Basis) (Samlagets
   bøker for høgare utdanning)
     ISBN 978-82-521-6572-2 (h.), 82-521-6572-9 (h.) : Nkr 199.00

   DOKID: 07d001405  Oppstilling: UBBSV 305.513 Hje

74  Holme, Anbjørn: Det kommuniserende hospital
   Holme, Anbjørn
    "Det kommuniserende hospital" : en studie av informasjonsvirksomheten ved
   tre lokale helseforetak på Vestlandet. - Bergen : [A.Holme], 2006. - 156 s.

   DOKID: 07d000116  Oppstilling: UBBSV MsEx

75  Human well-being
   Human well-being : concept and measurement / edited by Mark McGillivray. -
    Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2007. - XIV, 308 s. (Studies in
    development economics and policy)
      ISBN 978-0-230-00498-6 (ib.), 0-230-00498-9 (ib.)

   DOKID: 06d030298  Oppstilling: UBBSV 300.723 Hum

76  Hurtig, Catarina: Yrke: prinsesse
   Hurtig, Catarina Yrke: prinsesse. - Oslo : Gyldendal, 2006. - 239 s., pl.
     ISBN 978-82-05-36755-5 (ib.), 82-05-36755-8 (ib.) : Nkr 199.00

   DOKID: 07d001398  Oppstilling: UBBSV 929.7 Hur

77  Hønneland, Geir: Moderne russisk politikk
   Hønneland, Geir
    Moderne russisk politikk : en innføring i Russlands politiske system. -
   Bergen : Fagbokforl., c2006. - 168 s.
     ISBN 978-82-450-0363-5 (h.), 82-450-0363-8 (h.) : Nkr 249.00

   DOKID: 07d002228  Oppstilling: UBBSV 320.947 Høn

78  Identitet - en ressurs for konkurransedyktige storbyer og : Identitet - en ressurs for konkurran
   Identitet - en ressurs for konkurransedyktige storbyer og storbyregioner?
   (konferanse) ( 2005 : Oslo)
    Identitet - en ressurs for konkurransedyktige storbyer og storbyregioner?. -
   Oslo : Norsk lokalhistorisk institutt : Kommunal og regionaldepartementet,
   2005. - 87 s. (Seminarrapport fra Norsk lokalhistorisk institutt)
     ISBN 82-90176-99-6 (h.)

   DOKID: 07d000879  Oppstilling: UBBSV 307.76 Ide

79  Interfaces between science and society
   Interfaces between science and society / edited by Ângela Guimarães Pereira,
    Sofia Guedes Vaz and Sylvia Tognetti. - Sheffield : Greenleaf Publishing,
    2006. - 366 s.
      ISBN 978-1-874719-97-7, 1-874719-97-7 (ib.)

   DOKID: 06d033616  Oppstilling: UBBSV 306.45 Int

80  Jenkins, Paul: Planning and housing in the rapidly urbanising world
   Jenkins, Paul, 1953-
    Planning and housing in the rapidly urbanising world. - London : Routledge,
   2007. - XV, 368 s. (Housing, planning and design series)
     ISBN 0-415-35796-9 (ib.), 0-415-35797-7 (h.), 978-0-415-35796-8 (ib.),
   978-0-415-35797-5 (h.)

   DOKID: 06d033617  Oppstilling: UBBSV 307.1416 Jen

81  Jepson, Tim: Roma
   Jepson, Tim
    Roma. - Rev. 2. utg. - [Oslo] : Spektrum, 2006. - 214 s. (Spiralguide)
     ISBN 978-82-7822-452-6 (spiralrygg), 82-7822-452-8 (spiralrygg) : Nkr
   129.00

   DOKID: 07d000220  Oppstilling: UBBSV 914.563204 Jep

82  Johannessen, Jon-Arild: Vitenskapsstrategi og vitenskapsfilosofi
   Johannessen, Jon-Arild
    Vitenskapsstrategi og vitenskapsfilosofi. - Bergen : Fagbokforl., c2006. -
   178 s.
     ISBN 978-82-450-0464-9 (h.), 82-450-0464-2 (h.)

   DOKID: 07d000878  Oppstilling: UBBSV 121 Joh

83  Kalyvas, Stathis N.: The logic of violence in civil war
   Kalyvas, Stathis N.
    The logic of violence in civil war. - Cambridge : Cambridge University
   Press, 2006. - XVIII, 485 s. (Cambridge studies in comparative politics)
     ISBN 978-0-521-85409-2 (ib.), 978-0-521-67004-3 (h.), 0-521-85409-1 (ib.),
   0-521-67004-7 (h.)

   DOKID: 06d028570  Oppstilling: UBBSV 303.64 Kal

84  Karlsen, Gunnar: Språk og argumentasjon for samfunnsvitere
   Karlsen, Gunnar
    Språk og argumentasjon for samfunnsvitere. - Bergen : Fagbokforl., c2006. -
   195 s.
     ISBN 978-82-450-0476-2 (h.), 82-450-0476-6 (h.) : Nkr 269.00

   DOKID: 07d000808  Oppstilling: UBBSV 300.14 Kar

85  Kistler, John M.: War elephants
   Kistler, John M., 1967
    War elephants. - Westport, Conn. : Praeger, 2006. - XV, 333 s.
     ISBN 0-275-98761-2 (ib.)

   DOKID: 06d006563  Oppstilling: UBBSV 355.424 Kis

86  Klemsdal, Lars: Den intuitive organisasjonen
   Klemsdal, Lars Den intuitive organisasjonen. - Oslo : Gyldendal akademisk,
   2006. - 246 s.
     ISBN 978-82-05-35192-9 (h.), 82-05-35192-9 (h.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d002230  Oppstilling: UBBSV 658.406 Kle

87  Knox, Paul L.: Urban social geography
   Knox, Paul L.
    Urban social geography : an introduction. - 5th ed. - Harlow : Prentice
   Hall, 2006. - XVI, 375 s.
     ISBN 0-13-124944-4 (h.), 978-0-13-124944-8 (h.)

   DOKID: 06d033618  Oppstilling: UBBSV 307.76 Kno

88  Kommunen og kinoen - nye tider, nye utfordringer
   Kommunen og kinoen - nye tider, nye utfordringer : om økonomi, eierskap,
    kulturpolitisk styring og organisering / [redaktør: Espen Jørgensen]. -
    [Oslo] : FILM & KINO, [2005]. - 47 s.

   DOKID: 07d000924  Oppstilling: UBBSV Box 791.43

89  Korsmo, Eli Kristine: Aktivitet i lokale politiske partier
   Korsmo, Eli Kristine
    Aktivitet i lokale politiske partier : en undersøkelse av medlemsaktivitet
   i Grue Arbeiderparti og Voss Arbeiderparti 1945-2004. - Bergen :
   [E.K.Korsmo], 2006. - 149 s.

   DOKID: 07d000123  Oppstilling: UBBSV MsEx

90  Krantz, Helena: Matter that matters
   Krantz, Helena
    Matter that matters : a study of houshold routines in a process of
   changing water and sanitation arrangements. - Linköping : Department of
   Water and Environmental Studies, Linköping University, 2005. - 267 s. -
   (Linköping studies in arts and science ; nr 316)
     ISBN 91-85297-65-8 (h.)

   DOKID: 07d001014  Oppstilling: UBBSV 333.9122 Kra

91  Kunnskapssamfunnet tar form
   Kunnskapssamfunnet tar form : utdanningseksplosjonen og arbeidsmarkedets
    struktur / Jens B. Grøgaard og Liv Anne Støren (red.). - Oslo : Cappelen
    akademisk forl., c2006. - 264 s. (Kunnskapspolitiske studier)
      ISBN 978-82-02-25832-0 (h.), 82-02-25832-4 (h.) : Nkr 328.00

   DOKID: 06d033768  Oppstilling: UBBSV 306.432 Kun

92  Kunsten å være modig
   Kunsten å være modig : 17 samtaler om det modige mennesket / [Trine-Line
    Biong & Kari Bu (red.)]. - Oslo : Flux forl., 2006. - 142 s. (Flux ; 44)
      ISBN 82-996657-9-5 (h.) : Nkr 198.00

   DOKID: 07d002369  Oppstilling: UBBSV 179.6 Kun

93  Le Tac, Hélène: Gatelangs Budapest
   Le Tac, Hélène Gatelangs Budapest. - 2. utg. - Oslo : Aschehoug, 2006. -
   [22] s. (noen fold.). (Aschehoug reiseguider)
     ISBN 978-82-03-23338-8 (h.), 82-03-23338-4 (h.) : 139.00

   DOKID: 07d000843  Oppstilling: UBBSV 914.391204 Let

94  LeBor, Adam: Complicity with evil
   LeBor, Adam
    "Complicity with evil" : the United Nations in the age of modern genocide. -
   New Haven : Yale University Press, 2006. - XX, 326 s.
     ISBN 0-300-11171-1 (ib.), 978-0-300-11171-2 (ib.)

   DOKID: 06d029977  Oppstilling: UBBSV 341.23 Leb

95  Ledgerwood, Joanna: Transforming microfinance institutions
   Ledgerwood, Joanna
    Transforming microfinance institutions : providing full financial services
   to the poor. - Washington, D.C. : World Bank, c2006. - XLVIII, 517 s.
     ISBN 0-8213-6615-7 (h.), 978-0-8213-6615-8 (h.)

   DOKID: 06d032357  Oppstilling: UBBSV 332.1 Led

96  Lencioni, Patrick: Et teams fem mangler
   Lencioni, Patrick
    Et teams fem mangler : en fabel om lederskap. - [Oslo] : Damm, 2006. - 206
   s.
     ISBN 978-82-04-11847-9 (ib.), 82-04-11847-3 (ib.) : Nkr 188.00

   DOKID: 07d002241  Oppstilling: UBBSV 658.4036 Len

97  Lundin, Stephen C.: Fish!
   Lundin, Stephen C.
    Fish! : hever arbeidsmoralen og får deg til å elske jobben!. - Oslo :
   Bazar, c2006. - 99 s.
     ISBN 82-8087-039-3 (ib.) : Nkr 198.00

   DOKID: 07d001986  Oppstilling: UBBSV 658.314 Lun

98  Lyon, Bente: Horemamma
   Lyon, Bente
    Horemamma. - Oslo : Giga forl., 2006. - 226 s.
     ISBN 82-8156-002-9 (ib.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d001672  Oppstilling: UBBSV 306.74092 Lyo

99  Lysne, Kirsten Kath.: Trofast stormfugl
   Lysne, Kirsten Kath. Trofast stormfugl : Twin Otter. - [Oslo] : Skyline,
   2000. - 117 s.
     ISBN 82-91385-00-9(feil ISBN) (82-91385-02-5) ( ib.)

   DOKID: 07d001099  Oppstilling: UBBSV 387.7065481 Lys

100  Magaloni, Beatriz: Voting for autocracy
   Magaloni, Beatriz
    Voting for autocracy : hegemonic party survival and its demise in Mexico. -
   Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XII, 296 s. (Cambridge
   studies in comparative politics)
     ISBN 978-0-521-86247-9 (ib.), 0-521-86247-7 (ib.)

   DOKID: 06d033324  Oppstilling: UBBSV 324.272 Mag

101  Markhus, Haakon: Etterretning for næringslivet
   Markhus, Haakon
    Etterretning for næringslivet : bruken av etterretning for å oppnå
   konkurransefortrinn i næringslivet : strategi, teknikker og verktøy for
   etterretningsoperasjoner i næringslivet. - [Oslo] : Læringslaben, 2005. -
   VIII, 276 s.
     ISBN 82-8059-019-6 (ib.) : Nkr 349.00

   DOKID: 07d000873  Oppstilling: UBBSV 658.472 Mar

102  Masters, Roger D.: Fortune is a river
   Masters, Roger D.
    Fortune is a river : Leonardo Da Vinci and Niccolo Machiavelli's
   magnificent dream to change the course of Florentine history. - New York :
   The Free Press, c1998. - 278 s., pl.
     ISBN 0-684-84452-4 (ib.)

   DOKID: 04d001537  Oppstilling: UBBSV 945.51 Mas

103  Mathisen, Gigliola: Alienation of higher education?
   Mathisen, Gigliola
    Alienation of higher education? : investegating Norwegian initiatives on
   the general agreement on trade in services. - Bergen : [G.Mathisen], 2006. -
   VIII, 156 s.

   DOKID: 07d000082  Oppstilling: UBBSV MsEx

104  Melhus, Jon Morten: Begeistring!
   Melhus, Jon Morten
    Begeistring! : om engasjerte medarbeidere og inspirerende ledere. - [Oslo] :
   Begeistringsforl., 2006. - 248 s.
     ISBN 82-997279-0-1 (ib.)

   DOKID: 07d001361  Oppstilling: UBBSV 658.314 Mel

105  Mellom kebab og vaffel
   Mellom kebab og vaffel : en systematisering av erfaringer med
    handlingsplaner og tiltak mot rasisme og diskriminering i fylkeskommuner,
    kommuner og frivillige organisasjoner. Bokmål[utg.]. - Oslo :
    Utlendingsdirektoratet, [2005]. - 88 s.

   DOKID: 07d001363  Oppstilling: UBBSV 305.8009481 Lau

106  Metcalf, Barbara Daly: A concise history of modern India
   Metcalf, Barbara Daly A concise history of modern India. - 2nd ed. - New
   York : Cambridge University Press, 2006. (Cambridge concise histories)
     ISBN 978-0-521-68225-1 (h.), 978-0-521-86362-9 (ib.), 0-521-68225-8 (h.),
   0-521-86362-7 (ib.)

   DOKID: 06d033454  Oppstilling: UBBSV 954 Met

107  Meyer, Christine Benedichte: Hvordan organisasjoner kan utvikle endringskapasitet
   Meyer, Christine Benedichte
    Hvordan organisasjoner kan utvikle endringskapasitet : forskningsrapport
   for Finansforbundet. - [Oslo] : Finansforbundet, [2005?]. - 71 s.

   DOKID: 07d001409  Oppstilling: UBBSV 658.4063 Mey

108  Mjeldheim, Leiv: Den gylne mellomvegen
   Mjeldheim, Leiv
    Den gylne mellomvegen : tema frå Venstres historie 1905-1940. - Bergen :
   Vigmostad & Bjørke, c2006. - 650 s.
     ISBN 978-82-419-0384-7 (ib.) : Nkr 439.00, 82-419-0384-7 (ib.)

   DOKID: 07d000304  Oppstilling: UBBSV 324.248106 Mje

109  Mobile people, mobile law
   Mobile people, mobile law : expanding legal relations in a contracting world /
    edited by Franz von Benda-Beckmann, Keebet von Benda-Beckmann, Anne
    Griffiths. - Aldershot : Ashgate, c2005. - XI, 332 s. (Law, justice, and
    power series)
      ISBN 0-7546-2386-6 (ib.)

   DOKID: 06d033346  Oppstilling: UBBSV 341.4 Mob

110  Moen, Elisabeth Skarsbø: Profet i eget land
   Moen, Elisabeth Skarsbø
    Profet i eget land : historien om Carl I. Hagen. - [Oslo] : Gyldendal,
   2006. - 351 s., pl.
     ISBN 978-82-05-35954-3 (ib.), 82-05-35954-7 (ib.) : Nkr 339.00

   DOKID: 07d002184  Oppstilling: UBBSV 324.248103 Moe

111  Moloney, Kevin: Rethinking public relations
   Moloney, Kevin
    Rethinking public relations : PR propaganda and democracy. - 2nd ed. -
   London : Routledge, 2006. - XIII, 228 s.
     ISBN 0-415-37061-2 (ib.), 0-415-37062-0 (ib.), 0-415-37062-0 (h.),
   978-0-415-37062-2 (h.), 978-0-415-37061-5 (ib.)

   DOKID: 06d032568  Oppstilling: UBBSV 659.2 Mol

112  Morland, Knut: Jernvilje i 100 år
   Morland, Knut Jernvilje i 100 år : jern- og metallarbeidermiljøet på
   Haugalandet 1906-2006 : Fellesforbundet avd. 57. - [Haugesund] : Akademisk
   fagforl., [2006]. - 192 s.
     ISBN 82-7868-050-7 (ib.)

   DOKID: 07d000883  Oppstilling: UBBSV 331.88171 Mor

113  New institutionalism
   New institutionalism : theory and analysis / edited by André Lecours. -
    Toronto, Ont. : University of Toronto Press, c2005. - XII, 363 s. (Studies
    in comparative political economy and public policy ; 23)
      ISBN 0-8020-3900-6 (ib.), 0-8020-4881-1 (h.)

   DOKID: 06d024606  Oppstilling: UBBSV 306.2 New

114  New sources of development finance
   New sources of development finance / edited by A.B. Atkinson. - Oxford :
    Oxford University Press, 2005. - XV, 251 s. (UNU-WIDER studies in
    development economics)
      ISBN 0-19-927855-5 (ib.), 0-19-927856-3 (h.)

   DOKID: 06d007366  Oppstilling: UBBSV 338.91 New

115  Nicholls, Alex: Fair trade
   Nicholls, Alex
    Fair trade : market-driven ethical consumption. - London : Sage, 2004. -
   277 s.
     ISBN 1-4129-0105-7 (h.), 1-4129-0104-9 (ib.)

   DOKID: 06d024396  Oppstilling: UBBSV 382.1 Nic

116  Nilsson, Per-Åke: Svenskt bistånd till den tredje världen
   Nilsson, Per-Åke
    Svenskt bistånd till den tredje världen : dess uppkomst under 1950-talet
   : en studie av SIDA:s och NIB:s föregångare: Centralkommittén för svenskt
   tekniskt bistånd till mindre utvecklade områden. - Hammerdal : Hammerdal
   Förlag & Reportage, c2004. - 86 s.
     ISBN 91-974392-3-1 (h.)

   DOKID: 05d045416  Oppstilling: UBBSV 338.91485 Nil

117  NORAD : Evaluering av norsk utviklingssamarbeid
   NORAD Evaluering av norsk utviklingssamarbeid : årsrapport ... - Oslo :
   NORAD.Sammenslåing av: 001106112, 2003; og 001242482, 2003

   DOKID: 06d025148  Oppstilling: UBBSV Box 338.91481

118  Norske finansmarkeder (Vol. 34 av: Norges banks skriftserie (trykt utg.)
   Norske finansmarkeder : pengepolitikk og finansiell stabilitet. - Oslo :
   Norges bank, 2004. - 110 s. - (Norges banks skriftserie ; nr 34)
   Finnes også som: 060430370
     ISBN 82-7553-243-4 (h.)

   DOKID: 07d000932  Oppstilling: UBBSV 332.609481 Nor

119  Norton, Philip: Parliament in British politics
   Norton, Philip
    Parliament in British politics. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2005. -
   XII, 289 s. (Contemporary political studies series)
     ISBN 1-4039-0666-1 (h.), 1-4039-0667-x (h.)

   DOKID: 06d024613  Oppstilling: UBBSV 328.41 Nor

120  Nunn, Chris: De La Mettrie's ghost
   Nunn, Chris
    De La Mettrie's ghost : the story of decisions. - New York : Macmillan,
   2005. - VIII, 228 s.
     ISBN 1-4039-9495-1 (h.)

   DOKID: 06d033879  Oppstilling: UBBSV 123.5 Nun

121  Obaid, Zia: Reforming political universities
   Obaid, Zia
    Reforming political universities : a case study of University of Peshawar. -
   Bergen : [Z.Obaid], 2006. - 75 s.

   DOKID: 07d002378  Oppstilling: UBBSV MsEx

122  Pappé, Ilan: A history of modern Palestine
   Pappé, Ilan
    A history of modern Palestine : one land, two peoples. - 2nd ed. -
   Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XXI, 361 s.
     ISBN 978-0-521-86468-8 (ib.), 978-0-521-68315-9 (h.), 0-521-86468-2 (ib.),
   0-521-68315-7 (h.)

   DOKID: 06d031910  Oppstilling: UBBSV 956.94 Pap

123  Presidential power
   Presidential power : forging the presidency for the twenty-first century /
    Robert Y. Shapiro, Martha Joynt Kumar, Lawrence R. Jacobs, editors. - New
    York : Columbia Univeristy Press, c2000. - XVI, 525 s. (Power, conflict,
    and democracy, american politics into the twenty first century)
      ISBN 0-231-10932-6 (ib.), 0-231-10933-4 (h.)

   DOKID: 06d032381  Oppstilling: UBBSV 352.235 Pre

124  Primary industries facing global markets
   Primary industries facing global markets : the supply chains and markets for
    Norwegian food and forest products / Frank Asche (ed.). - Oslo :
    Universitetsforl., c2006. - 477 s.
      ISBN 978-82-15-01036-6 (ib.), 82-15-01036-9 (ib.) : Nkr 399.00

   DOKID: 07d001988  Oppstilling: UBBSV 382.09481 Pri

125  På kjøl mellom kystperler i Askvoll og Solund
   På kjøl mellom kystperler i Askvoll og Solund : kulturhistorisk vegvisar for
    øyhopparar / [skriftnemnd: Bjørn Magne Hansen ... [et al.] ; desse har
    medverka til utgjevinga av boka: Askvoll kommune ... [et al.]]. -
    Hardbakke : Solund sogelag, [2005?]. - 58 s.
      ISBN 82-92368-04-3 (h.)

   DOKID: 07d002126  Oppstilling: UBBSV Box 948.1

126  På spor av Norden i Midtøsten (Vol. 2006:2 av: Babylon
   På spor av Norden i Midtøsten. 2006. - 162 s. - (Babylon ; vol. 4, nr 2,
    2005)

   DOKID: 07d000869  Oppstilling: UBBSV Z Bab/2006:2

127  Rasmussen, Terje: Nettmedier
   Rasmussen, Terje
    Nettmedier : journalistikk og medier på Internett. - 2. utg. - Bergen :
   Fagbokforl., 2006. - 213 s.
     ISBN 978-82-450-0475-5 (h.), 82-450-0475-8 (h.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d000844  Oppstilling: UBBSV 070.40285 Ras

128  Rigot-Müller, Virginia: Gatelangs Amsterdam
   Rigot-Müller, Virginia Gatelangs Amsterdam. - 3. utg. - Oslo : Aschehoug,
   2006. - [22] s. (noen fold.). (Aschehoug reiseguider)
     ISBN 978-82-03-23288-6 (h.), 82-03-23288-4 (h.) : Nkr 139.00

   DOKID: 07d000845  Oppstilling: UBBSV 914.9235204 Gat

129  Riksrevisjonen : Jakten på den skjulte skatten
   Riksrevisjonen
    Jakten på den skjulte skatten : en reise i Riksrevisjonens indre liv. -
   [Oslo] : Riksrevisjonen, c2005. - [40] s.
     ISBN 82-90811-63-2 (ib.)

   DOKID: 07d000867  Oppstilling: UBBSV Box 352.4

130  Riverbend: Bagdad brenner
   Riverbend
    Bagdad brenner : dagbok fra Irak. - Oslo : Pegasus : 2006. - 430 s.
     ISBN 978-82-442-0028-8 (ib.), 82-442-0028-6 (ib.) : Nkr 388.00

   DOKID: 07d001897  Oppstilling: UBBSV 956.70443 Riv

131  Rom for alle
   Rom for alle : det gjelder å få lov til å være menneske, den man er / tekst:
    Mari Kildahl (redaktør) ... [et al.] ; foto: Nils Vik. - Oslo : Grieg bok,
    2005. - 271 s.
      ISBN 82-8120-004-9 (ib.) : Nkr 349.00

   DOKID: 07d001056  Oppstilling: UBBSV 361.75 Rom

132  Rødland, Kjartan: Tut og køyr!
   Rødland, Kjartan
    Tut og køyr! : vegar og vegplanar i Hordaland 1970-2000. - Bergen : Alma
   mater og Statens vegvesen Hordaland, c2000. - 167 s.
     ISBN 82-419-0263-8 (ib.)

   DOKID: 07d001058  Oppstilling: UBBSV 388.1094836 Rød

133  Sada, Georges: Saddams hemmeligheter
   Sada, Georges
    Saddams hemmeligheter : hvordan en irakisk general trosset og overlevde
   Saddam Hussein. - Skjetten : Hermon, 2006. - 301 s.
     ISBN 978-82-302-0477-1 (ib.), 82-302-0477-2 (ib.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d001050  Oppstilling: UBBSV 956.70443 Sad

134  Sarastuen, Kristian: Hva er EU
   Sarastuen, Kristian
    Hva er EU. - Oslo : Universitetsforl., c2005. - 149 s. (Hva er ; 8)
     ISBN 82-15-00505-5 (h.) : Nkr 149.00

   DOKID: 07d002236  Oppstilling: UBBSV 341.2422 Sar

135  Schenk, Anett: Change and legitimation
   Schenk, Anett
    Change and legitimation : social democratic goverments and higher
   education policies in Sweden and Germany. - Stuttgart : ibidem-Verlag, c2005.
   - 318 s.
     ISBN 3-89821-595-4 (h.)

   DOKID: 07d000981  Oppstilling: UBBSV 378.485 Sch

136  Schönström, Mikael: A knowledge process perspective on the improvement of soft
   Schönström, Mikael
    A knowledge process perspective on the improvement of software processes. -
   Lund : Department of Informatics, Lund University, 2005. - 180 s. (Lund
   studies in informatics)
     ISBN 91-628-6670-2 (h.)

   DOKID: 07d000995  Oppstilling: UBBSV 005.1 Sch

137  Scroggins, Deborah: Emmas krig
   Scroggins, Deborah
    Emmas krig : en bistandsarbeider og en krigsherre, radikal islamisme
   og oljepolitikk - en sann historie om kjærlighet, svik og død i Sudan. -
   Oslo : Oktober, 2006. - 453 s., pl.
     ISBN 978-82-495-0378-0 (ib.), 82-495-0378-3 (ib.) : Nkr 379.00

   DOKID: 07d001075  Oppstilling: UBBSV 962.4043 Scr

138  Sebak, Per Kristian: Titanic's predecessor
   Sebak, Per Kristian
    Titanic's predecessor : the S/S Norge disaster of 1904. - Laksevaag :
   Seaward Publ., 2004. - XVI, 334 s.
     ISBN 82-996779-0-4 (ib.)

   DOKID: 07d001402  Oppstilling: UBBSV 363.123 Seb

139  Sending, Aage: Innføring i bedriftsøkonomi
   Sending, Aage
    Innføring i bedriftsøkonomi. - 4. utg. - Bergen : Fagbokforl., 2006. - 611
   s.
     ISBN 978-82-450-0418-2 (h.), 82-450-0418-9 (h.)

   DOKID: 07d000263  Oppstilling: UBBSV 658 Sen

140  Skjøren, Sigrid: Zu Hause i Kreuzberg
   Skjøren, Sigrid
    "Zu Hause" i Kreuzberg : en studie av tyrkere og deres sosiale praksis,
   identitet og territorialitet i bydelen Kreuzberg i Berlin. - Bergen :
   [S.Skjøren], 2006. - 122 s.

   DOKID: 07d002390  Oppstilling: UBBSV MsEx

141  Skog, Ole-Jørgen: Skam og skade
   Skog, Ole-Jørgen
    Skam og skade : noen avvikssosiologiske temaer. - Oslo : Gyldendal
   akademisk, 2006. - 315 s.
     ISBN 978-82-05-36511-7 (h.), 82-05-36511-3 (h.) : Nkr 398.00

   DOKID: 07d000163  Oppstilling: UBBSV 302.542 Sko

142  Slagstad, Rune: Kunnskapens hus
   Slagstad, Rune
    Kunnskapens hus. - 2. utvidete utg. - Oslo : Pax, 2006. - 376 s.
     ISBN 978-82-530-2920-7 (h.), 82-530-2920-9 (h.) : Nkr 198.00

   DOKID: 07d001071  Oppstilling: UBBSV 378.481 Sla

143  Smetanina, Katerina: Russland og russere
   Smetanina, Katerina
    Russland og russere : en guide til vårt nabofolk i øst. - Oslo : Orion,
   c2006. - 343 s.
     ISBN 82-458-0764-8 (ib.) : Nkr 298.00

   DOKID: 07d002222  Oppstilling: UBBSV 914.7 Sme

144  Smith, Greg M.: Film structure and the emotion system
   Smith, Greg M.
    Film structure and the emotion system. - Cambridge : Cambridge University
   Press, 2003. - V, 221 s.
     ISBN 0-521-81758-7 (ib.)

   DOKID: 06d031718  Oppstilling: UBBSV 791.43019 Smi

145  Snellman, J.V.: J.V. Snellman i Europa
   Snellman, J.V.
    J.V. Snellman i Europa : resebilder 1840-1847. - Helsingfors : Svenska
   litteratursällskapet i Finland, 2006. - 264 s. - (Skrifter utgivna av
   Svenska litteratursällskapet i Finland ; nr 685)
     ISBN 978-951-583-129-3 (ib.), 951-583-129-6 (ib.), 978-91-7353-126-9 (ib.),
   91-7353-126-x (ib.)

   DOKID: 07d000684  Oppstilling: UBBSV 914.04 Sne

146  Social communication in advertising
   Social communication in advertising : consumption in the mediated
    marketplace / William Leiss, Stephen Kline, Sut Jhally, Jacqueline
    Botterill. - 3rd ed. - New York : Routledge, 2005. - X, 683 s.
      ISBN 0-415-96676-0 (h.)

   DOKID: 06d032610  Oppstilling: UBBSV 659.1042 Soc

147  Somaliere i Norge
   Somaliere i Norge : noen erfaringer / [redaktører: Ahmed A. Siyad, Camilla
    Bildsten og Christian Hellevang]. - [Oslo] : Somalisk utviklingsforum,
    2006. - 61 s.
      ISBN 82-996858-7-7 (h.)

   DOKID: 07d000856  Oppstilling: UBBSV 305.8935 Som

148  Sport and gender identities
   Sport and gender identities : masculinities, femininities and sexualities /
    edited by Cara Carmichael Aitchison. - London : Routledge, 2007. - X, 163
    s.
      ISBN 978-0-415-25956-9 (ib.), 0-415-25956-8 (ib.), 978-0-415-25957-6
    (h.), 0-415-25957-6 (h.)

   DOKID: 06d019961  Oppstilling: UBBSV 306.483 Spo

149  The Sport studies reader
   The Sport studies reader / edited and introduced by Alan Tomlinson. - London :
    Routledge, 2007. - XX, 470 s.
      ISBN 978-0-419-26020-2 (ib.), 978-0-419-26030-1 (h.), 0-419-26020-x
    (ib.), 0-419-26030-7 (h.)

   DOKID: 06d017698  Oppstilling: UBBSV 306.483 Spo

150  Statens pensjonsfond - utland (trykt utg.)
   Statens pensjonsfond - utland (trykt utg.) Statens pensjonsfond - utland :
   årsrapport ... - Oslo : Norges bank Investment Management.Andre utgaver ti
   060223278Finnes også som: 061809446Fortsettelse av: 990535614, 2004
     ISSN 0809-8158

   DOKID: 06d006195  Oppstilling: UBBSV Z Sta 2005-   .

151  Steen, Erica: Gjennom nøkkelhullet
   Steen, Erica
    Gjennom nøkkelhullet. - Oslo : Lille måne, 2006. - 137 s., pl.
     ISBN 978-82-92605-34-9 (ib.), 82-92605-34-7 (ib.) : Nkr 248.00

   DOKID: 07d001994  Oppstilling: UBBSV 306.74092 Ste

152  Stewart, David W.: Focus groups
   Stewart, David W.
    Focus groups : theory and practice. - 2nd ed. - Thousand Oaks : SAGE,
   c2007. - XII, 188 s. (Applied social research methods series ; vol. 20)
     ISBN 0-7619-2582-1 (ib.), 0-7619-2583-x (h.)

   DOKID: 06d033769  Oppstilling: UBBSV 300.722 Ste

153  Stole, Inger L.: Advertising on trial
   Stole, Inger L.
    Advertising on trial : consumer activism and corporate public relations in
   the 1930s. - Urbana,Ill. : University of Illinois Press, 2006. - XVIII, 290
   s. (History of communication)
     ISBN 978-0-252-03059-8 (ib.), 0-252-03059-1 (ib.), 978-0-252-07299-4 (h.),
   0-252-07299-5 (h.)

   DOKID: 06d032330  Oppstilling: UBBSV 659.10973 Sto

154  Stratton, Allegra: Muhajababes
   Stratton, Allegra
    Muhajababes : meet the new middle east - cool, sexy and devout. - London :
   Constable, 2006. - 281 s.
     ISBN 978-1-84529-427-4, 1-84529-427-0 (h.)

   DOKID: 06d033622  Oppstilling: UBBSV 305.48971 Str

155  Stryken, Arne Chr.: Grønland
   Stryken, Arne Chr.
    Grønland. - Oslo : Topografisk forl., 2005. - 220 s.
     ISBN 82-7981-028-5 (ib.) : Nkr 368.00

   DOKID: 07d001062  Oppstilling: UBBSV 919.82 Str

156  Successful focus groups
   Successful focus groups : advancing the state of the art / David L. Morgan,
    editor. - Newbury Park, Calif. : Sage, c1993. - XV, 271 s. (Sage focus
    editions ; 156)
      ISBN 0-8039-4873-5, 0-8039-4874-3 (h.)

   DOKID: 95d022550  Oppstilling: UBBSV 300.722 Suc

157  Sætre, Simen: Hugo
   Sætre, Simen
    Hugo : en biografi. - Oslo : Stenersen, c2006. - 314 s.
     ISBN 978-82-7201-404-8 (ib.), 82-7201-404-1 (ib.) : Nkr 299.00

   DOKID: 07d000221  Oppstilling: UBBSV 362.293092 Sæt

158  Söderling, Ludvig: Essays on African growth, productivity, and trade
   Söderling, Ludvig
    Essays on African growth, productivity, and trade. - Lund : Department of
   Economics, Lund University, 2005. - 1 b. (flere pag.). - (Lund economic
   studies ; no. 131)

   DOKID: 07d000982  Oppstilling: UBBSV 338.96 Sød

159  Sør-Amerika (Vol. 5 av: Verden i dag
   Verden i dag. - Oslo : Bonniers spesialblader og bøker, c1994-c1997. - 24 b.
    (Illustrert vitenskaps bibliotek)
      ISBN 82-7748-025-3 (ib.), 82-535-1875-7 (ib.), 87-427-0736-6,
    87-427-736-6(feil ISBN)
    5: Sør-Amerika / [norsk redaksjon: May Britt Stamsø og Ole Skau Jakobsen
     ; hovedredaktør: Peter Haggett ; bidragsytere: Mariana Miranda ... [et
     al.] ; oversatt og bearbeidet til norsk av: Inger Jøran Birkeland ...
     [et al.]]. - Oslo : Bonniers spesialblader og bøker, 1994. - 128 s.
       ISBN 82-7748-002-4

   DOKID: 95d048307  Oppstilling: UBBSV 980 Sør

160  Taylor, Frederick Winslow: Prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse
   Taylor, Frederick Winslow
    Prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse. - Kristiansand :
   Høyskoleforl., c2006. - 126 s.
     ISBN 978-82-7634-684-8 (h.), 82-7634-684-7 (h.) : Nkr 249.00

   DOKID: 07d000865  Oppstilling: UBBSV 658.314 Tay

161  Todaro, Michael P.: Economic development
   Todaro, Michael P.
    Economic development. - 9th ed. - Harlow : Pearson/Addison Wesley, 2006. -
   XXVII, 851 s. (The Addison-Wesley series in economics)
     ISBN 978-0-321-31195-5 (h.), 0-321-31195-7 (h.)

   DOKID: 06d032609  Oppstilling: UBBSV 338.9 Tod

162  Torsteinsen, Harald: tatenhetsmodellen i kommunal tjenesteproduksjon
   Torsteinsen, Harald
    tatenhetsmodellen i kommunal tjenesteproduksjon : instrument, symbol eller
   maktmiddel?. - [Tromsø] : Institutt for statsvitenskap, Universitetet i
   Troms, 2006. - 276 s.

   DOKID: 07d002370  Oppstilling: UBBSV 352.375 Tor

163  Towards common measures for discrimination
   Towards common measures for discrimination : exploring possibilities for
    combining existing data for measuring ethnic discrimination / [edited by
    Eero Olli and Birgitte Kofod Olsen]. - [Oslo] : Centre for Combating
    Ethnic Discrimination ; [København] : Danish Institute of Human Rights,
    2005. - 106 s.
      ISBN 82-8000-015-1 (h.)

   DOKID: 07d000923  Oppstilling: UBBSV 305.8 Tow

164  Tsabedze, Winile Dumsile: Child sexual abuse
   Tsabedze, Winile Dumsile
    Child sexual abuse : teachers dealing with child sexual abuse in Swaziland.
   - Trondheim : Queen Maud's College of Early Childhood Education, c2005. -
   71 s.
     ISBN 82-7332-066-9 (h.)

   DOKID: 07d000926  Oppstilling: UBBSV Box 364

165  Tveit, Tore: Men noen sto sammen
   Tveit, Tore, 1942-
    Men noen sto sammen : Avd. 434 Union : hundre års arbeiderkamp. - [Skien] :
   [Fellesforbundet, Avd. 434 Union], 2006. - 191 s., pl.

   DOKID: 07d001991  Oppstilling: UBBSV 331.88176 Tve

166  Visser, Reidar: Basra, the failed Gulf State
   Visser, Reidar
    Basra, the failed Gulf State : separatism and nationalism in Southern Itaq.
   - Münster : LIT Verlag, c2005. - X, 238 s. (Politik, Forshung und
   Wissenschaft ; vol. 22)
     ISBN 3-8258-8799-5 (h.)

   DOKID: 06d008335  Oppstilling: UBBSV 956.7 Vis

167  Voss rotaryklubb : Voss rotaryklubb 50 år
   Voss rotaryklubb Voss rotaryklubb 50 år. - Voss : [Rotaryklubben], 2005. -
   141 s.

   DOKID: 07d000863  Oppstilling: UBBSV 948.3642 Vos

168  Weiner, Justus Reid: Menneskerettighetsbrudd mot palestinske kristne
   Weiner, Justus Reid
    Menneskerettighetsbrudd mot palestinske kristne. - Bergen : Montanus forl.,
   2006. - 43 s.
     ISBN 82-997269-0-5 (h.)

   DOKID: 07d000859  Oppstilling: UBBSV 323.49095694 Wei

169  Wennes, Grete: Kunstledelse
   Wennes, Grete
    Kunstledelse : om ledelse av og i kunstneriske virksomheter. - Oslo :
   Abstrakt forl., c2006. - 215 s.
     ISBN 978-82-7935-215-0 (h.), 82-7935-215-5 (h.) : Nkr 295.00

   DOKID: 07d000854  Oppstilling: UBBSV 700.68 Wen

170  Wikan, Unni: Medmennesker
   Wikan, Unni
    Medmennesker : 35 år i Kairos bakgater. - Oslo : Pax, 2006. - 377 s.
     ISBN 82-530-2894-6 (h.) : Nkr 168.00

   DOKID: 07d001366  Oppstilling: UBBSV 306.096216 Wik

171  Wyller, Thomas Chr.: Hvem skal bestemme - Stortinget eller folket?
   Wyller, Thomas Chr.
    Hvem skal bestemme - Stortinget eller folket?. - Oslo : Vidarforl., 2006. -
   121 s.
     ISBN 978-82-7990-058-0 (ib.), 82-7990-058-6 (ib.) : Nkr 268.00

   DOKID: 07d001992  Oppstilling: UBBSV 328.2 Wyl

172  Zachariassen, Aksel: På talerstolen
   Zachariassen, Aksel
    På talerstolen. - Oslo : Forlag 1, c2006. - 118 s. (Retorikkbiblioteket)
     ISBN 82-996595-9-0 (h.) : Nkr 285.00

   DOKID: 07d000853  Oppstilling: UBBSV 808.5 Zac

173  Østby, Bjørn: KIM
   Østby, Bjørn KIM : 20 års jubileumskonferanse 2004 : det flerkulturelle
   Norge - myte eller virkelighet?. - Oslo : Kontaktutvalget mellom innvandrere
   og myndighetene, 2004. - 63 s.

   DOKID: 07d000922  Oppstilling: UBBSV Box 305.8